VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441702

Nosní kapky pro léčbu akutní i chronické rýmy pro dospělé a děti od 1 roku.

Více informací

129

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 27. 8.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 27. 8.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml

Nosní kapky pro léčbu akutní i chronické rýmy pro dospělé a děti od 1 roku.

sp.zn. sukls10482/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
VIBROCIL

nosní kapky, roztok nosní sprej, roztok nosní gel
(phenylephrinum+ dimetindeni maleas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
▪ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
▪ Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
▪ Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
▪ Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám nebo Vašemu
dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Vibrocil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vibrocil používat
3. Jak se Vibrocil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Vibrocil uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE VIBROCIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Vibrocil obsahuje dvě léčivé látky, nosní dekongestant (phenylephrinum) a
antihistaminikum (dimetindeni maleas).
Vibrocil poskytuje rychlou úlevu od překrvení nosní sliznice a tekoucí rýmy způsobené celou řadou
infekčních nebo alergických onemocnění horních cest dýchacích. Vibrocil tlumí nadměrnou nosní
sekreci a čistí nos a neovlivňuje aktivitu nosních řasinek.
Vibrocil se používá k úlevě od ucpaného nosu v případě nachlazení, akutní a chronické rýmy, senné
rýmy nebo jiné alergické rýmy (alergie na prach, zvířecí srst atd.), vazomotorické rýmy a zánětu
vedlejších nosních dutin (sinusitidě).
Vibrocil může být také používán jako doplňková léčba v případě zánětu středního ucha.
Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před nebo po odborném vyšetření či operaci nosu.
Vibrocil nosní kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 1 roku.
Vibrocil nosní sprej a nosní gel je určen dospělým a dětem od 6 let.
Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VIBROCIL POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Vibrocil, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě:
▪ alergický(á) na fenylefrin nebo dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6);
▪ užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a) léky ze skupiny inhibitorů
monoaminooxidázy (IMAO), které se používají k léčbě depresí nebo jiných psychiatrických
stavů; pokud si nejste jistý(á), zda užíváte nebo jste užíval(a) IMAO, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka před použitím přípravku Vibrocil;
▪ trpíte atrofickou rhinitidou (onemocnění nosní sliznice s chronickým zánětem a tvorbou
krust);
▪ trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Vibrocil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nějaký
z následujících zdravotních problémů:
▪ onemocnění srdce;
▪ vysoký krevní tlak;
▪ zvýšenou činnost štítné žlázy;
▪ cukrovku;
▪ zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty), protože můžete mít zhoršené vyprazdňování
močového měchýře;
▪ epilepsii.

Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených bodů, neužívejte Vibrocil bez porady se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Pokud jste v minulosti při užívání tzv. adrenergních látek (povzbuzujících činnost autonomního
nervového systému) zaznamenal(a) výrazné obtíže, jako jsou nespavost, závratě, třes, nepravidelná
srdeční činnost nebo zvýšení krevního tlaku, o vhodnosti užívání přípravku Vibrocil se nejprve poraďte
se svým lékařem.
Vibrocil není určen pro použití do očí nebo úst.

Děti a dospívající
Vibrocil nosní kapky není určen k léčbě dětí do 1 roku.
Vibrocil nosní sprej a Vibrocil nosní gel není určen k léčbě dětí do 6 let.
Dětem ve věku od 1 – 12 let musí být Vibrocil podáván pod dohledem dospělé osoby.
Další léčivé přípravky a přípravek Vibrocil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, zejména:
▪ inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), které se používají k léčbě deprese a Parkinsonovy
choroby: nepoužívejte Vibrocil, pokud užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a)
IMAO;
▪ antidepresiva, léky používané k léčbě deprese, jako jsou tricyklická a tetracyklická;
▪ antidepresiva;
▪ léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo
jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se použití přípravku u těhotných a kojících žen se
nedoporučuje přípravek Vibrocil používat během těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se vlivu Vibrocilu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Není však pravděpodobné,že by Vibrocil mohl mít jakýkoli vliv.
Přípravek Vibrocil obsahuje benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

3. JAK SE VIBROCIL UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékarníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vibrocil nosní kapky

Dávkování
▪ Děti ve věku 1 - 6 let (pod dohledem dospělé osoby): 1 - 2 kapky do každé nosní dírky 3 –
4 krát denně.
▪ Děti ve věku 6 – 12 let (pod dohledem dospělé osoby): 3 – 4 kapky do každé nosní dírky 3 -
4 krát denně.
▪ Dospělí a dospívající od 12 let: 3 – 4 kapky do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně.

Způsob podání
Vestoje nebo vsedě zakloňte hlavu. Pokud ležíte na posteli, zakloňte hlavu přes okraj postele. Kapky
aplikujte do obou nosních dírek a několik minut nechejte hlavu zakloněnou, aby se kapky mohly
rozprostřít v nose.

Vibrocil nosní sprej
Dávkování
▪ Děti ve věku 6 - 12 let (pod dohledem dospělé osoby): 1 – 2 střiky do každé nosní dírky 3 -
4 krát denně.
▪ Dospělí a dospívající od 12 let: 1 - 2 střiky do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně.

Způsob podání
K dosažení jemného rozptýlení držte lahvičku svisle s tryskou mířící nahoru. Hlavu držte ve vzpřímené
poloze a vložte trysku do nosní dírky. Lahvičku jedenkrát prudce stlačte a držte rozprašovač stlačený,
dokud ho nevyndáte z nosu. Optimálního rozptýlení spreje dosáhnete vdechnutím malého množství
vzduchu nosem v průběhu aplikace.

Vibrocil nosní gel
Dávkování
▪ Děti ve věku 6 - 12 let (pod dohledem dospělé osoby):Aplikujte malé množství gelu co
nejhlouběji do každé nosní dírky 3 – 4 krát denně.
▪ Dospělí a dospívající od 12 let: Aplikujte malé množství gelu co nejhlouběji do každé nosní
dírky 3 – 4 krát denně.

Poslední aplikaci se doporučuje provést krátce před ulehnutím ke spánku.
Vibrocil nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud u Vás do 7 dnů (u dětí do 3 dnů)
příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit
opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.

Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a)
Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a) nebo v případě náhodného požití,
vyhledejte lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vibrocil
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky Vibrocilu jsou vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů):
▪ podráždění nebo sucho v nose, krvácení z nosu a pálení v místě aplikace.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK VIBROCIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Vibrocil nosní kapky
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Vibrocil nosní sprej
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Vibrocil nosní gel
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Vibrocil obsahuje
▪ Léčivými látkami jsou phenylephrinum a dimetindeni maleas.
Jeden ml přípravků Vibrocil nosní kapky a Vibrocil nosní sprej obsahuje phenylephrinum
2,5 mg a dimetindeni maleas 0,25 mg.
Jeden g přípravku Vibrocil nosní gel obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a dimetindeni maleas
0,25 mg.
▪ Pomocnými látkami jsou:
Vibrocil nosní kapky a Vibrocil nosní sprej:
o benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové,
sorbitol, levandulová silice a čištěná voda.

Vibrocil nosní gel:
o benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové,
sorbitol, levandulová silice, čištěná voda a hydroxypropylmethylcelulosa.
Jak Vibrocil vypadá a co obsahuje toto balení

Vibrocil nosní kapky
Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v 15 ml lahvičce z hnědého skla
s kapacím zařízením a šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 15 ml

Vibrocil nosní sprej (nebulizér)
Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v zelené stlačitelné neprůhledné PE
lahvičce s rozprašovačem a šroubovacím plastovým uzávěrem (nebulizér).
Velikost balení: 10 ml

Vibrocil nosní gel

Průsvitný gel v hliníkové tubě s nosním aplikátorem a šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 12 g
Držitel registračního rozhodnutí
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle,
Česká republika
email: cz.info@gsk.com
Výrobce
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 3. 2018

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: VIBROCIL
Kód výrobku: 441702
Kód EAN: 8596149001494
Kód SÚKL: 0218102
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nosní kapky pro léčbu akutní i chronické rýmy pro dospělé a děti od 1 roku.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml

Diskuze

Diskuze VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml

Příbalový leták

Příbalový leták VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml

Příbalovou informaci k produktu VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: VIBROCIL 0,25mg/ml Nosní kapky 5 ml.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám