TRAUMEEL S 1x50 g Mast

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 142060

Homeopatický léčivý přípravek užívaný ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu.

Více informací

182

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace TRAUMEEL S 1x50 g Mast

Homeopatický léčivý přípravek užívaný ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu.

sp.zn.sukls186057/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Traumeel S, mast

Homeopatický léčivý přípravek

Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g ve 100g masti.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Traumeel S a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Traumeel S používat
 3. Jak se přípravek Traumeel S používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Traumeel S uchovávat
 5. Obsah balení a další informace
 6.  

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Traumeel S

 • Jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek by měl být aplikován pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění) a nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Pouze k vnějšímu použití.

Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit a poradit se s lékařem.

Jestliže je bolest kloubů doprovázena otokem kloubů, zarudnutím kloubů nebo horečkou, musí být

nejprve provedeno vyšetření lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel S

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy by se o používání přípravku měly poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Traumeel S nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Traumeel S obsahuje cetylstearylalkohol

Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Traumeel S je určen k vnějšímu použití.

Doporučená dávka přípravku: Obvykle ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet malé množství masti v tenké vrstvě na místa bolesti.

Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru.

Pokud do 7 dnů příznaky neustoupí nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle jak 2 týdny.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Traumeel S obsahuje

Léčivými látkami jsou: Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g.

Pomocnými látkami jsou: emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, alkohol 96%, čištěná voda.

Jak přípravek Traumeel S vypadá a co obsahuje toto balení

Traumeel S je bílá mast slabého charakteristického zápachu. Kovová tuba (vrstvený hliník) se šroubovacím uzávěrem z umělé hmoty, papírová krabička s označením „Homeopatický léčivý přípravek“, příbalová informace.

Velikost balení:

50g, 100g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Fax: 241740553 Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.7.2016

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: TRAUMEEL
Kód výrobku: 142060
Kód EAN: 9003568000308
Kód SÚKL: 66908
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte podrobně příbalovou informaci. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (8)

Recenze TRAUMEEL S 1x50 g Mast

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 83 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

skvělý produkt
100 %

S přípravkem jsem spokojena. Je bez vedlejších účinků

při bolestech kloubů a drobných poraněních používám opakovaně
80 %

dobrá, ale obsahuje parafin (ropný produkt), což je u hemeopatické masti škoda

60 %

40 %

Homeopatická mast, kterou mohu plně doporučit na pohmožděniny, odřenin, boule. Stačí několikrát namazat a modřina se ani nestihne vybarvit.

100 %

80 %

100 %

Skvěle tlumí zánět, urychluje hojení.Použitelné na kožní abscesy i záněty šlachDůležitá součást domácí lékárničky.Nemá vedlejší účinky

Diskuze

Diskuze TRAUMEEL S 1x50 g Mast

Příbalový leták

Příbalový leták TRAUMEEL S 1x50 g Mast

Příbalovou informaci k produktu TRAUMEEL S 1x50 g Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: TRAUMEEL S 1x50 g Mast.pdf

Zkušenosti uživatelů

100 % 09/08/2016

S přípravkem jsem spokojena. Je bez vedlejších účinků

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám