TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16595

Na sportovní a úrazová poranění, pohmožděniny a vymknutí, bolesti svalů a kloubů, špatně se hojící i otevřené rány.

Více informací

Běžná cena: 118 Kč
109
Ušetříte: 8 % (9 Kč)

Skladem

V pondělí 22. 7. odešleme, u vás v úterý 23. 7.

V pondělí 22. 7. odešleme, u vás v úterý 23. 7.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g

Na sportovní a úrazová poranění, pohmožděniny a vymknutí, bolesti svalů a kloubů, špatně se hojící i otevřené rány.

 

sp.zn. sukls110994/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRAUMAPLANT mast Šťáva a extrakt z čerstvé nati druhu Symphytum x uplandicum NYMAN

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. . Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci :

  1. Co je TRAUMAPLANT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRAUMAPLANT používat
  3. Jak se TRAUMAPLANT používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak TRAUMAPLANT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. CO JE TRAUMAPLANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Traumaplant je mast s obsahem šťávy a extraktu z čerstvé nati kostivalu cizího (Symphytum x uplandicum NYMAN) v emulzním masťovém základu, která má protizánětlivé účinky.

Přípravek TRAUMAPLANT se používá k léčbě pohmožděnin a vymknutí (sportovních a jiných poranění), bolesti svalů a kloubů.

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek TRAUMAPLANT použít i u špatně se hojících i otevřených ran.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE

TRAUMAPLANT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Traumaplant:

jestliže jste alergický(á) na šťávu nebo extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima nebo sliznicemi ústní a nosní dutiny.

Další léčivé přípravky a přípravek Traumaplant

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Dosud není známé vzájemné působení s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Rizika pro těhotné a kojící ženy nejsou známa.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Vzhledem k lokální aplikaci přípravek Traumaplant neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Traumaplant obsahuje kyselinu sorbovou

, může tak způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE TRAUMAPLANT POUŽÍVÁ

Přípravek je určen ke kožnímu podání. Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se potřebné množství masti jednou až několikrát denně na postižené místo. Mast je vhodná i k použití ve formě masťového obvazu. Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě déle než 2 týdny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti na některou jeho složku (u alergiků) se může vzácně objevit zčervenání (erytém) ošetřeného místa. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu specifické alergické reakce užívání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. JAK TRAUMAPLANT UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření uchávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co TRAUMAPLANT obsahuje:

Léčivá látka: 100 g masti obsahuje 10 g šťávy a extraktu (40 : 60) z čerstvé nati druhu Symphytum x uplandicum NYMAN 2-3:1 Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% (V/V) Pomocné látky: Glyceromakrogol-1000-monostearát, glycerol-monodistearát, oktyldodekanol, izopropyl-myristát, dimetikon, propylenglykol, rozmarýnová silice, kyselina sorbová, b e z v o d á kyselina citronová, hydroxyethyl-salicylát, tokoferol-alfa-acetát, čištěná voda.

Jak přípravek Traumaplant vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Traumaplant je světle béžová homogenní mast aromatického pachu po rozmarýnové silici. Přípravek Traumaplant je balen do hliníkových tub s vnitřní ochrannou lakovou vrstvou a PE šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 50 g masti nebo 100 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15, D-81373 Mnichov, Německo.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

IBI-International spol. s r.o. Senovážné nám 5, 110 00 Praha 1 Tel: 00420 221 111 500, fax 00420 222 247 428, e-mail: ibi@ibi.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 8. 2017

Informace o produktu

Výrobce: HARRAS PHARMA CURARINA ARZNEIMITTEL GMBH, MNICHOV
Značka: TRAUMAPLANT
Kód výrobku: 16595
Kód EAN: 8594039794204
Kód SÚKL: 43979
Držitel rozhodnutí: HARRAS PHARMA CURARINA ARZNEIMITTEL GMBH, MNICHOV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Na sportovní a úrazová poranění, pohmožděniny a vymknutí, bolesti svalů a kloubů, špatně se hojící i otevřené rány. Není-li doporučno jinak, naneste mast jednou nebo několikrát denně na postižené místo. Používá se i k masťovým obvazům špatně se hojících ran.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (5)

Recenze TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

20 %

Mast jsem chtěla použít na dekubity, ale bohužel jsem nepozorovala žádné zlepšení.

Vyzkoušela jsem na dekubity a bohužel to nezabralo.Možná zatím krátká doba.
80 %

Z mastí na bolesti bych ho hodnotil spolu s gelem Almiral jako nejlepší.Toto je však subjektivní můj dojem.

Pomáhá na záněty
Používá se hlavně v zábalu.

Diskuze

Diskuze TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g

Příbalový leták

Příbalový leták TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g

Příbalovou informaci k produktu TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g zobrazíte nebo stáhnete zde: TRAUMAPLANT Mast ung. 50 g.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám