BOIRON Stodal sirup 200 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16579
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let.

Více informací

Běžná cena: 179 Kč
139
Ušetříte: 22 % (40 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace BOIRON Stodal sirup 200 ml

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let.

sp.zn.sukls391077/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

STODAL, sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však STODAL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

:

 1. Co je STODAL a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete STODAL užívat.
 3. Jak se STODAL užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky. 5 Jak STODAL uchovávat.
 5. Další informace.

1. CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT

Neužívejte STODAL

− jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku − jestliže trpíte zánětem žaludku − jestliže máte žaludeční vředy.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí

v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol). Užití tohoto přípravku je škodlivé pro alkoholiky. Obsah ethanolu je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií.

Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Není známo.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se nepředpokládá.

Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL

Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol. 2,5 ml sirupu obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy. 5 ml sirupu obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy. 15 ml sirupu obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva.

Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u dětí, těhotných a kojících žen a vysoce rizikových pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí).

Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním předtím, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE STODAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování přípravku je: Děti od 2 do 4 let: 2,5 ml sirupu 3-5x denně. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. Děti od 5 do 11 let: 5 ml sirupu 3-5x denně. Dospělí a mladiství od 12 let: 15 ml sirupu 3-5x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce. Po každém použití je třeba odměrku vymýt a usušit.

Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK STODAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co STODAL obsahuje

Léčivými látkami jsou Drosera tinktura ........................................................................................................... 0,95 g Pulsatilla 6 CH............................................................................................................. 0,95 g Rumex crispus 6 CH .................................................................................................... 0,95 g Bryonia 3 CH............................................................................................................... 0,95 g Ipecacuanha 3 CH ....................................................................................................... 0,95 g Euspongia officinalis 3 CH ......................................................................................... 0,95 g Sticta pulmonaria 3 CH ............................................................................................... 0,95 g Kalii stibii tartras 6 CH ............................................................................................... 0,95 g Myocardium 6 CH ....................................................................................................... 0,95 g Dactylopius coccus 3 CH ............................................................................................ 0,95 g Balsami tolutani sirupus ............................................................................................ 19,00 g Polygalae sirupus. ...................................................................................................... 19,00 g

Pomocnými látkami jsou prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V.

Jak STODAL vypadá a co obsahuje toto balení

STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml a PP odměrku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Zkratky uvedené na krabičce: LOT = číslo šarže EXP = použitelné do

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

  1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: STODAL
Produktová řada: BOIRON ostatní léčiva
Kód výrobku: 16579
Kód EAN: 3352713100063
Kód SÚKL: 60073
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kašle různého původu. Přípravek mohou užívat dospělí i děti a mladiství.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (33)

Recenze BOIRON Stodal sirup 200 ml

Recenze od 33 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

40 %

Jako malá jsem ho milovala a běhala za rodičema ať mi ho daj, že mám ,,hrozný" kašel, protože mi moc chutnal... Bohužel dcerám také chutná, ale nepomáhá :-(

100 %

Nevěřila jsem, ale opravdu super sirup na dráždivý kašel.

80 %

80 %

Rostlinná podpůrná léčba kašle všeho druhu - suchý, dráždivý i na odkašlávání. Příjemná chuť.

80 %

80 %

100 %

Spokojenost

Kašel mě přešel, univerzální proti všem druhům kašle, používali jsme ho, když byla dcera malá, ted jsem si na něj vzpomněla a jsem spokojená
Moc sladký
100 %

Diskuze

Diskuze BOIRON Stodal sirup 200 ml

Příbalový leták

Příbalový leták BOIRON Stodal sirup 200 ml

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Stodal sirup 200 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: BOIRON Stodal sirup 200 ml.pdf

Zkušenosti uživatelů

100 % 13/12/2012

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám