PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol.

Kód výrobku: 18068

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol.

Přípravek Presid se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané námahou nebo stresem (stabilní angina pectoris) a bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané cévní křečí (vazospastická angina pectoris). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
1/3

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls243720/2012, sukls243721/2012, sukls243723/2012


Příbalová informace - RP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

PRESID 2,5 mg
PRESID 5 mg
PRESID 10 mg
(Felodipinum)
Tablety s řízeným uvolňováním

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

VÝROBCE
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo

SLOŽENÍ
Léčivá látka:
Presid 2,5 mg:
Felodipinum 2,5 mg v 1 tabletě.
Presid 5 mg:
Felodipinum 5 mg v 1 tabletě.
Presid 10 mg:
Felodipinum 10 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2910/50, hypromelosa 2910/6, povidon 25,
propyl-gallát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý, červený oxid
železitý ( Presid 5 a 10 mg), mastek, propylenglykol, oxid titaničitý.

INDIKAČNÍ SKUPINA
Vazodilatans, antihypertenzivum.

CHARAKTERISTIKA
Přípravek Presid patří do skupiny léčiv označovaných jako blokátory vápníkového kanálu. Snižuje
vysoký krevní tlak (hypertenzi) tím, že způsobuje rozšíření malých cév (arteriol). V doporučených
2/3
dávkách neovlivňuje činnost srdce. Léčivá látka se z tablet s řízeným uvolňováním uvolňuje
kontrolovanou rychlostí a tím je dosaženo rovnoměrného účinku po celý den.INDIKACE
Přípravek Presid se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) , bolesti u srdce a na hrudníku
vyvolané námahou nebo stresem (stabilní angina pectoris) a bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané cévní
křečí (vazospastická angina pectoris)
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

KONTRAINDIKACE
Přípravek se nesmí užívat v době těhotenství, při nestabilní angíně pectoris, při známé přecitlivělosti na
felodipin nebo jiné složky přípravku, při závažném zúžení srdečnicové chlopně (aortální stenóze), při
srdečním infarktu, při výrazně nízkém krevním tlaku a při závažné srdeční nedostatečnosti.
Přípravek se nepodává dětem.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek Presid se obvykle dobře snáší a objevuje se jen málo nežádoucích účinků. Většina nežádoucích
účinků se objevuje na počátku léčby nebo po zvýšení dávky. Pokud se nežádoucí účinky objeví, jsou
přechodné a během krátké doby (několik dnů) ustupují.
V průběhu léčby se může objevit zrudnutí v obličeji, bolesti hlavy, bušení srdce, závratě, únava a otoky
kotníků. U pacientů se zánětem dásní se může objevit zduření dásní. Tomu můžete účinně bránit pečlivou
ústní hygienou. Vzácně se může objevit vyrážka a svědění kůže, zrychlený tep a mdloby, bolest kloubů a
svalů, pocit horka, bodání či necitlivost kůže, nucení na zvracení nebo zvracení, bolest břicha, zvýšení
hodnot jaterních testů, častější nucení na močení, horečka, impotence nebo porucha sexuálních funkcí,
reakce z přecitlivělosti, jako je vyrážka podobná planým neštovicím nebo zvýšená citlivost kůže při
slunění.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.

INTERAKCE
Předtím než začnete užívat přípravek Presid měl by být váš lékař informován o všech lécích, které v
současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete užívat
nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem. Léčba přípravkem Presid může být
ovlivněna současným užíváním léků k léčbě vředové choroby s obsahem cimetidinu nebo ranitidinu,
současným podáváním některých antibiotik (např. erytromycin), barbituráty používanými k navození
spánku, léky k předcházení epileptickým záchvatům (fenytoin a karbamazepin)a protiplísňovými
přípravky s obsahem itrakonazolu a ketokonazolu. Grapefruitová šťáva může také ovlivnit léčbu
přípravkem Presid, proto v průběhu léčby nepijte grepefruitovou šťávu.

DÁVKOVÁNÍ
Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař.
3/3
Léčba vysokého krevního tlaku: léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg (Presid 5 mg) jednou denně.
Pokud je potřeba, lze dávku zvýšit či přidat další léky snižující vysoký krevní tlak. Běžné dávkování pro
dlouhodobou léčbu je 5-10 mg (Presid 5 mg nebo Presid 10 mg) denně, i když je možno dávku zvýšit až
na maximálně 20 mg denně. U starých pacientů může být dostatečná počáteční dávka 2,5 mg (Presid
2,5 mg) denně.
Léčba anginy pectoris: léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg (Presid 5 mg) jednou denně a v případě
potřeby lze dávku zvýšit na 10 mg (Presid 10 mg) jednou denně.
U pacientů s poruchou funkce jater se léčba obvykle zahajuje nižšími dávkami (2,5 mg- tj. Presid 2,5 mg
1x denně).

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
Přípravek užívejte ráno, před jídlem nebo v průběhu lehkého jídla a tablety zapijte vodou. Tablety se
nesmějí dělit, drtit ani kousat. Při vynechání jedné denní dávky užijte další dávku v pravidelnou denní
dobu následující den.

UPOZORNĚNÍ
Presid může zejména na počátku léčby nebo při zvýšení dávky ovlivnit pozornost při řízení motorových
vozidel nebo obsluze strojů.Tyto činnosti by jste měl/a vykonávat jen na základě souhlasu Vašeho lékaře.
Při předávkování přípravku Presid se může výrazně snížit krevní tlak a někdy zpomalit srdeční tep. Proto
je velmi důležité abyste užíval(a) takovou dávku, kterou předepsal lékař. Pokud se u vás objeví pocit
mdloby nebo závratě, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

VAROVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

BALENÍ
30 nebo 100 tablet s řízeným uvolňováním v jednom balení.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
20.11.2012
Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 18068
Kód EAN: 8594737042218
Kód SÚKL: 02961
ATC skupina: Felodipin
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

Příbalový leták PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol.

Příbalovou informaci k produktu PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol. zobrazíte nebo stáhnete zde: PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol..pdf

Recenze

Recenze PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze PRESID 2,5 MG 30X2.5MG Tabl. s řízeným uvol.

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám