Úvodní strana » Podrobná pravidla kampaně Vánoce 2020 a bonusové hry "Dopis Ježíškovi"

Podrobná pravidla kampaně Vánoce 2020 a bonusové hry "Dopis Ježíškovi"

1. Organizátor kampaně

Organizátorem kampaně pořádané pod názvem „Vánoce 2020“ (dále jen „kampaň“) je obchodní společnost Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba trvání kampaně

Kampaň bude probíhat od 26. 10. 2020 00:01 hodin do 20. 12. 2020 do 23:59 hodin

3. Účastníci kampaně

Účastníkem kampaně se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má bydliště na území České republiky, za splnění následujících podmínek:

Kampaně se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pears Health Cyber s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

4. Mechanika kampaně

Každý účastník se může kampaně po dobu jejího trvání zúčastnit na stránce www.lekarna.cz/vanoce a při splnění podmínek (nákupu nad určitou výši) tak získat odměnu za nákup následovně:

Vybraný produkt mu bude automaticky přidán do nákupního košíku v rámci jeho objednávky, kde mu bude rezervován do půlnoci toho dne, kdy vznikla objednávka. Odměny nelze rezervovat pro další objednávky.

V jedné objednávce lze uplatnit nejvýše jeden slevový kód (odměna).

Svojí odměnu po dobu její platnosti najdete v sekci Moje odměna na stránce www.lekarna.cz/vanoce.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Odměny nejsou právně vymahatelné. Odměny nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté odměny propadají organizátorovi.

5. Mechanika bonusové hry "Dopis Ježíškovi" 

Každý účastník, který má zřízen svůj účet na Lékárna.cz a souhlasí s odběrem newsletteru, se může účastnit soutěže "Dopis Ježíškovi". Soutěž je označená ikonou dopisu v pravé horní části stránky www.lekarna.cz/vanoce. Jakmile na ní klikne, přesměruje ho na formulář, ve kterém si může vybrat z nabídky Lékárna.cz kterýkoli produkt, který by chtěl vyhrát zdarma. Stačí, když do textového pole začne psát název vybraného produktu a našeptávač text sám doplní a produkt ukáže. 

Každý den bude ze všech do té doby došlých přání vybrán náhodně jeden výherce, který následně obdrží email se speciálním kódem platným 14 dní ode dne oznámení výhry mailem. Tento kód pak může uplatnit v dalším nákupu na produkt, který si vybral - v nákupním košíku pak tento produkt uvidí s cenou 0 Kč (zdarma).

Křestní jméno a první písmeno příjmení výherce pak bude zobrazeno v seznamu výherců na stránce www.lekarna.cz/vanoce a stejně tak i název výhry, tj. produkt, který si výherce zvolil, případně příběh, který ve formuláři vyplnil.

Pokud výherce neotevře email s kódem do 5 dnů, bude kontaktován telefonicky nebo sms zprávou Zákaznickým centrem a upozorněn na výhru. Po skončení vánoční kampaně, tj. po 20. 12. 2020 bude telefonní číslo uloženo do zákaznického účtu Můj účet, odkud si ho zákazník může vždy smazat a jeho přání bude smazáno z databáze.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Odměny nejsou právně vymahatelné. Odměny nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté odměny propadají organizátorovi.

5. Závěrečná ustanovení

Každý zákazník účastí v kampani vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

Organizátor tímto není vůči zákazníkům nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním kampaně, a to včetně změny pravidel, přerušení kampaně, pozastavení kampaně, předčasného ukončení kampaně nebo vyloučení jakéhokoli zákazníka z kampaně bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel kampaně nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem pravidla kampaně.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny zákazníky. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel kampaně je k dispozici u organizátora soutěže na www.lekarna.cz/vanoce, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na marketing@lekarna.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 26. 10. 2020.

OK
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka