PHARMATON Geriavit 30 kapslí

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 443537
100 % Recenze

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

CELASKON 250 mg 100 tablet

Léčivý přípravek

CELASKON 250 mg 100 tablet

118 Kč
106 Kč
-10 %

Do košíku

CELASKON 100 mg 40 tablet

Léčivý přípravek

CELASKON 100 mg 40 tablet

55 Kč
44 Kč
-20 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace PHARMATON Geriavit 30 kapslí

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.

sp.zn. sukls46575/2017
Příbalová informace: informace pro uživatele

PHARMATON GERIAVIT
Měkké tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 8 – 12 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat
3. Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá
PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu
G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.
Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng
C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek.
Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity,
což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů
jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění.
Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných
dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo
zvýšené tělesné zátěži apod.
Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo
vytvořit. Jejich dávkování v přípravku PHARMATON GERIAVIT odpovídá denní potřebě lidského
organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné
látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést
k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu,
zpomalení rekonvalescence po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální
průběh metabolických funkcí.

PHARMATON GERIAVIT se užívá
 při stavech vyčerpání (např. vyvolaných stresovými situacemi), únavě, pocitech slabosti, snížené
koncentraci a snížené duševní vnímavosti
 při nevyvážené nebo nedostatečné výživě, při nechutenství, v době rekonvalescence a pro posílení
celkové odolnosti
 pro zmírnění obecných příznaků stárnutí
 k prevenci nedostatku vitaminů a minerálních látek

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat
Neužívejte PHARMATON GERIAVIT:
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku PHARMATON GERIAVIT nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku
- jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy (podzemnicový olej)
- jestliže trpíte poruchami látkové přeměny vápníku (zvýšená hladina vápníku v krvi nebo zvýšené
vylučování vápníku močí)
- při předávkování vitamínem A nebo D
- při poruchách funkce ledvin
- v průběhu léčby retinoidy (léčba akné) nebo vitaminem D
- jestliže trpíte vzácnými vrozenými onemocněními, při nichž nemohou být užívány některé
pomocné látky (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON
GERIAVIT)

Upozornění a opatření
O vhodnosti současného užívání přípravku PHARMATON GERIAVIT s dalšími přípravky
obsahujícími vitaminy (především vitaminy A a D) nebo minerály se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek PHARMATON GERIAVIT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve) nebo jiné přípravky s ženšenem, poraďte se
s lékařem, než začnete užívat přípravek PHARMATON GERIAVIT, protože účinek přípravků může
být vzájemně ovlivněn. Před plánovaným chirurgickým zákrokem se doporučuje přerušit užívání
ženšenu nejméně 1 týden předem.

Pokud užíváte tetracyklinová antibiotika, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek
PHARMATON GERIAVIT. Současné užívání solí železa s tetracyklinovými antibiotiky (tetracyklin,
doxycyklin, minocyklin), může vést ke snížení vstřebávání antibiotik a také solí železa.
Vitamin B6 se může vzájemně ovlivňovat s levodopou (léčivo užívané při léčbě Parkinsonovy
nemoci).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V průběhu těhotenství
a kojení lze PHARMATON GERIAVIT užívat pouze po poradě s lékařem.
Studie plodnosti nebyly u pacientů prováděny.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly prováděny.
Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON GERIAVIT
PHARMATON GERIAVIT obsahuje 26 mg monohydrátu laktosy v maximální doporučené denní
dávce.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje podzemnicový olej, sójový olej a sójový lecithin. Jestliže jste alergičtí na
arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
Tento přípravek obsahuje sodnou sůl propylparabenu a sodnou sůl ethylparabenu. Může způsobit
alergické reakce (pravděpodobně opožděné).
Informace pro diabetiky: 1 tobolka přípravku obsahuje 10 mg sacharidů.

3. Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená denní dávka pro dospělé osoby je 1 tobolka užívaná spolu s jídlem, nejlépe při snídani.

Dávkování pro starší osoby není třeba speciálně upravovat.
Přípravek není vhodný pro děti do 12 let.
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny. Máte-li potíže se spolknutím, tobolku
rozřízněte a její obsah vymačkejte na lžíci. Pro zlepšení chuti můžete smíchat s vhodnou poživatinou.

PHARMATON GERIAVIT je vhodný i pro diabetiky.
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku PHARMATON GERIAVIT, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku.
Toxické účinky přípravku podávaného ve vysokých dávkách (předávkování) jsou dány toxickým
účinkem v tucích rozpustných vitaminů A a D. Dlouhodobé každodenní užívání většího množství
(odpovídající více než 5 tobolkám) může způsobit příznaky chronické otravy, jako zvracení, bolest
hlavy, ospalost a průjem. K projevům akutního předávkování dochází při užití ještě vyšších dávek.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i PHARMATON GERIAVIT nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Poruchy nervového systému:
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závratě
Gastrointestinální poruchy:
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení, zvracení
Méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů): průjem
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): bolesti žaludku
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): vyrážka, svědění
Poruchy imunitního systému:
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): reakce přecitlivělosti
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
PHARMATON GERIAVIT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu.

6. Obsah balení a další informace
Co PHARMATON GERIAVIT obsahuje
Léčivými látkami jsou (v 1 tobolce):
Ginseng extractum siccum normatum 40,0 mg
odp. ginsenosida 1,6 mg
Extrahováno směsí ethanol 96% : voda, 40 : 60
Deanoli tartras 26,0 mg
Vitaminum A densatum oleosum 1,2 mg (4000 IU)
Ergocalciferolum (vitamin D2) 0,01 mg (400 IU)
Tocoferoli alfa acetas (vitamin E) 10,0 mg
Thiamini nitras (vitamin B1) 2,0 mg
Riboflavinum (vitamin B2) 2,0 mg
Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 1,0 mg
Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,001 mg
Calcii pantothenas 10,0 mg
Nicotinamidum 15,0 mg
Acidum ascorbicum (vitamin C) 60,0 mg
Rutosidum trihydricum 20,0 mg
Fluoridum (jako calcii fluoridum) 0,2 mg
Kalium (jako kalii sulfas) 8,0 mg
Cuprum (jako cupri sulfas) 1,0 mg
Manganum (jako mangani sulfas) 1,0 mg
Magnesium (jako magnesii sulfas siccatus) 10,0 mg
Ferrum (jako ferrosi sulfas hydricus) 10,0 mg
Zincum (jako zinci oxidum) 1,0 mg
Calcium (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 90,3 mg
Phosphorus (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 70,0 mg
Lecithinum 50,0 mg
Sojae lecithinum 16,0 mg
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý (součást Ginseng extractum siccum normatum),
směs vosků (žlutý vosk hydrogenovaný a částečně hydrogenovaný sójový olej), čištěný řepkový olej,
ethylvanilin, podzemnicový olej (nosič pro vitamin A a D2), želatina, glycerol 85%, sodná sůl
propylparabenu, sodná sůl ethylparabenu, černý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172.

Jak PHARMATON GERIAVIT vypadá a co obsahuje toto balení
Měkké tobolky – hnědé, měkké, hladké, lesklé želatinové tobolky s vůní vanilky, obsahující hnědou
homogenní suspenzi slabého zápachu v hnědé skleněné lahvičce s kovovým uzávěrem, krabička
Velikost balení: 30, 100 tobolek 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika
Výrobce
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
5. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: PHARMATON GERIAVIT
Kód výrobku: 443537
Kód EAN: 8595116522581
Kód SÚKL: 0223163
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu
G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.
Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng
C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek.
Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity,
což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů
jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění.
Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných
dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo
zvýšené tělesné zátěži apod.
Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo
vytvořit. Jejich dávkování v přípravku PHARMATON GERIAVIT odpovídá denní potřebě lidského
organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné
látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést
k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu,
zpomalení rekonvalescence po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální
průběh metabolických funkcí.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze PHARMATON Geriavit 30 kapslí

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Produkt používám asi 20 let, když používání přerušíém na delší dobu, více zapomínám. srovnání s ostatními produkty nemohu posoudit, protože je neznám

je příliš drahý

Diskuze

Diskuze PHARMATON Geriavit 30 kapslí

Příbalový leták

Příbalový leták PHARMATON Geriavit 30 kapslí

Příbalovou informaci k produktu PHARMATON Geriavit 30 kapslí zobrazíte nebo stáhnete zde: PHARMATON Geriavit 30 kapslí.

Zkušenosti uživatelů

100 % 20/10/2017

Produkt používám asi 20 let, když používání přerušíém na delší dobu, více zapomínám. srovnání s ostatními produkty nemohu posoudit, protože je neznám

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám