PHARMATON Geriavit 100 kapslí

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 443536

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

CELASKON 250 mg 30 tablet

Léčivý přípravek

CELASKON 250 mg 30 tablet

59 Kč
39 Kč
-34 %

Do košíku

CELASKON 250 mg 100 tablet

Léčivý přípravek

CELASKON 250 mg 100 tablet

118 Kč
106 Kč
-10 %

Do košíku

CELASKON 100 mg 40 tablet

Léčivý přípravek

CELASKON 100 mg 40 tablet

55 Kč
44 Kč
-20 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace PHARMATON Geriavit 100 kapslí

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.

sp.zn.sukls320470/2018

                                               Příbalová informace: informace pro uživatele

                                                Pharmaton Geriavit měkké tobolky

                                   kombinace ženšenového extraktu G 115 a dalších léčivých látek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 8 – 12 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Pharmaton Geriavit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pharmaton Geriavit užívat
3. Jak se Pharmaton Geriavit užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Pharmaton Geriavit uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Pharmaton Geriavit a k čemu se používá

Pharmaton Geriavit je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.
Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek. Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity, což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění.
Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo zvýšené tělesné zátěži apod.
Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo vytvořit. Jejich dávkování v přípravku Pharmaton Geriavit odpovídá denní potřebě lidského organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu, zpomalení rekonvalescence (zotavení) po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální průběh metabolických funkcí.
Pharmaton Geriavit se užívá
− při stavech vyčerpání (např. vyvolaných stresovými situacemi), únavě, pocitech slabosti, snížené koncentraci a snížené duševní vnímavosti
− při nevyvážené nebo nedostatečné výživě, při nechutenství, v době rekonvalescence a pro posílení celkové odolnosti
− pro zmírnění obecných příznaků stárnutí
− k prevenci nedostatku vitaminů a minerálních látek

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pharmaton Geriavit užívat

Neužívejte Pharmaton Geriavit:
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy (podzemnicový olej)
- jestliže trpíte poruchami látkové přeměny vápníku (zvýšená hladina vápníku v krvi nebo zvýšené vylučování vápníku močí)
- při předávkování vitamínem A nebo D
- při poruchách funkce ledvin
- v průběhu léčby retinoidy (léčba akné) nebo vitaminem D
- jestliže trpíte vzácnými vrozenými onemocněními, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku Pharmaton Geriavit)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pharmaton Geriavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
O vhodnosti současného užívání přípravku Pharmaton Geriavit s dalšími přípravky obsahujícími vitaminy (především vitaminy A a D) nebo minerály se poraďte s lékařem.
Děti
Přípravek není vhodný pro děti do 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Pharmaton Geriavit
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Pokud užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve) nebo jiné přípravky s ženšenem, poraďte se s lékařem, než začnete užívat přípravek Pharmaton Geriavit, protože účinek přípravků může být vzájemně ovlivněn. Před plánovaným chirurgickým zákrokem se doporučuje přerušit užívání ženšenu nejméně 1 týden předem.
Pokud užíváte tetracyklinová antibiotika, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Pharmaton Geriavit. Současné užívání solí železa s tetracyklinovými antibiotiky (tetracyklin, doxycyklin, minocyklin), může vést ke snížení vstřebávání antibiotik a také solí železa.
Vitamin B6 se může vzájemně ovlivňovat s levodopou (léčivo užívané při léčbě Parkinsonovy nemoci).
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V průběhu těhotenství a kojení lze Pharmaton Geriavit užívat pouze po poradě s lékařem.
Studie plodnosti nebyly u pacientů prováděny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly prováděny.
Přípravek Pharmaton Geriavit obsahuje laktosu, podzemnicový olej, sójový olej, sójový lecithin, sodnou sůl propylparabenu a sodnou sůl ethylparabenu
Pharmaton Geriavit obsahuje 26 mg monohydrátu laktosy v jedné tobolce.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje podzemnicový olej, sójový olej a sójový lecithin. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
Tento přípravek obsahuje sodnou sůl propylparabenu a sodnou sůl ethylparabenu. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně bronchospasmus (zúžení průdušek).
Informace pro diabetiky: 1 tobolka přípravku obsahuje 10 mg sacharidů.

3. Jak se Pharmaton Geriavit užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená denní dávka pro dospělé osoby je 1 tobolka užívaná spolu s jídlem, nejlépe při snídani. Dávkování pro starší osoby není třeba speciálně upravovat.
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny. Máte-li potíže se spolknutím, tobolku rozřízněte a její obsah vymačkejte na lžíci. Pro zlepšení chuti můžete smíchat s vhodnou poživatinou.
Pharmaton Geriavit je vhodný i pro diabetiky.
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Pharmaton Geriavit, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku.
Toxické účinky přípravku podávaného ve vysokých dávkách (předávkování) jsou dány toxickým účinkem v tucích rozpustných vitaminů A a D. Dlouhodobé každodenní užívání většího množství (odpovídající více než 5 tobolkám) může způsobit příznaky chronické otravy, jako zvracení, bolest hlavy, ospalost a průjem. K projevům akutního předávkování dochází při užití ještě vyšších dávek.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Pharmaton Geriavit
Jestliže jste zapomněl(a) užít Pharmaton Geriavit, užijte dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky zaznamenané při použití přípravku Pharmaton Geriavit jsou uvedené níže, seřazené sestupně podle četnosti výskytu.
Časté (mohou postihnout až 1 ze 10 pacientů):
bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
Průjem
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
závratě, bolesti žaludku, vyrážka, svědění, reakce přecitlivělosti, nespavost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Pharmaton Geriavit uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Pharmaton Geriavit obsahuje

Léčivými látkami jsou (v 1 tobolce):
Ginseng extractum siccum normatum 40,0 mg
odp. ginsenosida 1,6 mg
Extrahováno směsí ethanol 96% : voda, 40 : 60
Deanoli tartras 26,0 mg
Vitaminum A densatum oleosum 1,2 mg (4000 IU)
Ergocalciferolum (vitamin D2) 0,01 mg (400 IU)
Tocoferoli alfa acetas (vitamin E) 10,0 mg
Thiamini nitras (vitamin B1) 2,0 mg
Riboflavinum (vitamin B2) 2,0 mg
Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 1,0 mg
Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,001 mg
Calcii pantothenas 10,0 mg
Nicotinamidum 15,0 mg
Acidum ascorbicum (vitamin C) 60,0 mg
Rutosidum trihydricum 20,0 mg
Fluoridum (jako calcii fluoridum) 0,2 mg
Kalium (jako kalii sulfas) 8,0 mg
Cuprum (jako cupri sulfas) 1,0 mg
Manganum (jako mangani sulfas) 1,0 mg
Magnesium (jako magnesii sulfas siccatus) 10,0 mg
Ferrum (jako ferrosi sulfas hydricus) 10,0 mg
Zincum (jako zinci oxidum) 1,0 mg
Calcium (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 90,3 mg
Phosphorus (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 70,0 mg
Lecithinum 50,0 mg
Sojae lecithinum 16,0 mg
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý (součást Ginseng extractum siccum normatum), směs vosků (žlutý vosk hydrogenovaný a částečně hydrogenovaný sójový olej), čištěný řepkový olej,
ethylvanilin, podzemnicový olej (nosič pro vitamin A a D2), želatina, glycerol 85%, sodná sůl
propylparabenu, sodná sůl ethylparabenu, černý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172.
Jak Pharmaton Geriavit vypadá a co obsahuje toto balení
Měkké tobolky – hnědé, měkké, hladké, lesklé želatinové tobolky s vůní vanilky, obsahující hnědou homogenní suspenzi slabého zápachu v hnědé skleněné lahvičce s kovovým uzávěrem, krabička
Velikost balení: 30, 100 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 1. 2019

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: PHARMATON GERIAVIT
Kód výrobku: 443536
Kód EAN: 8595116522598
Kód SÚKL: 0223164
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu
G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu.
Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng
C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek.
Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity,
což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů
jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění.
Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných
dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo
zvýšené tělesné zátěži apod.
Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo
vytvořit. Jejich dávkování v přípravku PHARMATON GERIAVIT odpovídá denní potřebě lidského
organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné
látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést
k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu,
zpomalení rekonvalescence po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální
průběh metabolických funkcí.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze PHARMATON Geriavit 100 kapslí

Diskuze

Diskuze PHARMATON Geriavit 100 kapslí

Příbalový leták

Příbalový leták PHARMATON Geriavit 100 kapslí

Příbalovou informaci k produktu PHARMATON Geriavit 100 kapslí zobrazíte nebo stáhnete zde: PHARMATON Geriavit 100 kapslí.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám