NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 453032

Ke snížení horečky, k tlumení mírných až středně těžkých bolestí hlavy, zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti spojené s podvrknutím nebo zhmožděním.

Více informací

Skladem

V pondělí 25. 1. odešleme, u vás v úterý 26. 1.

V pondělí 25. 1. odešleme, u vás v úterý 26. 1.

136 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml

Zdravotnický přípravek je rychlá a účinná látka, díky které dochází k úlevě od horečky a bolesti. Obsahuje dávkovací trubičku pro snadné a přesné dávkování.Obsahuje ibuprofen. Suspenze pro děti již od 3 měsíců

Léková forma

Téměř bílá sirupovitá suspenze s pomerančovou příchutí.

Léčivá látka, její množství

Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.

Jak užívat

Při horečce (kromě horečky po očkování) a jiných bolestivých stavech podávejte sirup v dávce 20 – 30 mg/kg hmotnosti během 24 hodin v rozdělených dávkách. Celkovou denní dávku rozdělíte do 3 až 4 dílčích dávek a zachováte odstup mezi jednotlivými dávkami 6 hodin.

Doporučené dávkování podle věku dítěte:

3 - 12 měsíců 2,5 ml suspenze 3x denně
1 - 2 roky 2,5 ml suspenze 3x - 4x denně
3 - 7 let 5 ml suspenze 3x - 4x denně
8 - 12 let 5 ml - 10 ml suspenze 3x - 4x denně

Na co si dát pozor

Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 5 kg.

Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Balení

Balení obsahuje 100 ml suspenze. 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Podrobné než. účinky najdete v příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: NUROFEN
Kód výrobku: 453032
Kód EAN: 5000158066731
Kód SÚKL: 0237383
ATC skupina: Ibuprofen
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml

Příbalovou informaci k produktu NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml stáhnete ve formátu doc zde: NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml.doc

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml

sp.zn.sukls137880/2019

Příbalová informace - informace pro pacienta

NUROFEN PRO DĚTI

perorální suspenze

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 24 hodin (v případě kojenců ve věku 3 - 5 měsíců) nebo do 3 dnů (v případě dětí od 6 měsíců a dospívajících) nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, neprodleně navštivte lékaře.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti užívat
 3. Jak se Nurofen pro děti užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Nurofen pro děti uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Nurofen pro děti a k čemu se používá

Nurofen pro děti obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírnou až středně silnou bolest.

Nurofen pro děti se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování) dále k tlumení mírných až středně silných bolestí, jako jsou bolest hlavy, bolest zubů nebo uší, bolest v krku a bolest spojená s podvrtnutím nebo zhmožděním.

V případě bolesti uší se vždy poraďte s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho doporučení.

Přípravek je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti užívat

Nepodávejte Nurofen pro děti dítěti:

 • jestliže je alergické na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže se u dítěte v současnosti nebo v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení z trávicího ústrojí;
 • jestliže u dítěte došlo v minulosti ke krvácení nebo proděravění trávicího ústrojí po léčbě některým z přípravků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků;
 • jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léků proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka;
 • jestliže dítě již užívá jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv;
 • jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 5 kg.

Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti. Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících těhotenství.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Nurofen pro děti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémový lupus erythematodes) nebo jiným onemocněním pojivové tkáně;
 • jestliže dítě trpí průduškovým astmatem nebo alergickým onemocněním,
 • jestliže dítě má poruchu krevní srážlivosti nebo vysoký krevní tlak;
 • jestliže má ditě poruchu funkce ledvin nebo jater;
 • při dehydrataci dítěte, protože u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
 • jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); protože stav Vašeho dítěte by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit;
 • jestliže má dítě srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouří);
 • jestliže dítě užívá pravidelně nějaké další léky.

Projeví-li se u dítěte bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte dítěti lék podávat a vyhledejte lékaře.

Velmi vzácně byly při užívání ibuprofenu pozorovány závažné kožní reakce. Užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit při prvním výskytu kožní vyrážky nebo poškození sliznic. Přípravek nepodávejte dítěti, má-li plané neštovice.

Léky, jako je Nurofen pro děti, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou denní dávku 20 - 30 mg/kg tělesné hmotnosti ani délku léčby.

Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.

Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení.

U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být závažnější.

Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Nepodávejte Nurofen pro děti dítěti, jestliže již užívá jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).

Při současném užívání přípravku Nurofen pro děti a některých jiných léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku.

Mezi takové léky patří:

 • kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason (používané k léčbě zánětu nebo alergie);
 • léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
 • léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení);
 • léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně);
 • kardioglykosidy (léky k léčbě srdečních onemocnění, např. digoxin);
 • léky proti depresi (lithium nebo takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, např. citalopram);
 • léky s obsahem metotrexátu k léčbě zhoubných nádorů nebo revmatického zánětu kloubů;
 • některé léky užívané k potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu nebo takrolimu);
 • léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění);
 • léky k léčbě AIDS s obsahem zidovudinu;
 • léky obsahující probenecid a sulfapyrazon mohou mít při současném užívání s ibuprofenem nižší účinek;
 • chinolonová antibiotika.

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:

Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia nebo antiagregancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen užívat společně s jinými léky.

Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky.

Nurofen pro děti s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na době jídla. Pokud se vyskytnou trávicí obtíže, doporučuje se užívat během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže jste těhotná prvních 6 měsíců, užívejte Nurofen pro děti jen na výslovné doporučení lékaře. V posledních 3 měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat.

Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků, které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud přípravek užije dospělý, nemá Nurofen pro děti žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Nurofen pro děti obsahuje maltitol a sodík

Přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začne Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje 0,346 mmol (7,96 mg) sodíku v 5 ml suspenze. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se Nurofen pro děti užívá

Vždy podávejte tento přípravek dítěti přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek podávejte v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu.

Způsob použití

Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat.

Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr pevně zašroubovat.

Součástí každého balení je dávkovací lžička, pomocí níž lze přesně odměřit 2,5 ml nebo 5 ml suspenze.

Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech:

Doporučená denní dávka přípravku je 20 - 30 mg/kg hmotnosti během jednoho dne v oddělených dávkách.

Doporučené dávkování podle věku dítěte:

3 - 12 měsíců 2,5 ml suspenze 3x denně
1 - 2 roky 2,5 ml suspenze 3x - 4x denně
3 - 7 let 5 ml suspenze 3x - 4x denně
8 - 12 let 5 ml - 10 ml suspenze 3x - 4x denně

Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte:

(v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den)

Hmotnost (kg) Dávka ibuprofenu/den (mg) Množství suspenze/den (ml)
5 100 5
6 120 6
8 160 8
10 200 10
12 240 12
14 280 14
16 320 16
18 360 18
20 400 20
30 max 500 max 25 ml

*Maximální denní dávka podaná dítěti o tělesné hmotnosti 30 kg nesmí přesáhnout 25 ml suspenze (500 mg ibuprofenu).

Celkovou denní dávku rozdělte do 3 až 4 dílčích dávek, přičemž odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 6-8 hodin.

Přípravek není určen pro děti mladší než 3 měsíce. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 5 kg.

U kojenců ve věku 3 - 5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění nebo do 24 hodin pokud příznaky přetrvávají.

Pokud je u dětí od 6 měsíců a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Dávkování při horečce vzniklé po očkování (3-6 měsíců)

V případě horečky po očkování je možné podat 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá, může se podat po 6 hodinách dalších 2,5 ml suspenze.

Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin.

Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku již nepodávejte a o dalším postupu se poraďte s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti, než jste měl(a)

Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému užití většího než doporučeného množství přípravku dítětem, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):

 • alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky;
 • bolest hlavy;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.

Vzácné

(mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000):

 • průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.

Velmi vzácné

(mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000 včetně jednotlivých případů):

 • poruchy tvorby krevních buněk (např. anemie);
 • závažná celková alergická reakce s otokem tváře, hrdla a jazyka (angioedém) nebo anafylaktická reakce se zrychlenou činností srdce, nízkým krevním tlakem vedoucí až k šoku;
 • průduškové astma, dušnost;
 • aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan);
 • peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice či zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku;
 • porucha funkce jater a ledvin;
 • závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže;
 • snížení hladiny hemoglobinu.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

 • srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;
 • zúžení průdušek;
 • zhoršení ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby.

Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Nurofen pro děti uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Balení po 50 ml uchovávejte při teplotě do 25 °C. Balení po 100 ml, 150 ml a 200 ml nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Nurofen pro děti obsahuje:

 • Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu (E 965), xanthanová klovatina, pomerančové aroma (obsahuje pšeničný maltodextrin, modifikovaný kukuřičný škrob, arabskou klovatinu, aromatické látky), glycerol, čištěná voda.

Jak Nurofen pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:

Nurofen pro děti je téměř bílá sirupovitá suspenze s pomerančovou příchutí.

Velikost balení: Přípravek je dodáván v balení po 50 ml, 100 ml, 150 ml nebo 200 ml suspenze.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace je určena pro balení suspenze s dávkovací lžičkou.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, SL1 3UH, Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Hull, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o. Atrium Flora Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Tel.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 2. 2019

Recenze

NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml

Diskuze

NUROFEN Pro děti pomeranč suspenze 20 mg/ml 100 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka