NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 23894
86 %

Neocapil je vhodný k místní léčbě začínající ztráty vlasů u dospělých mužů a žen.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

REVALID 270 Tobolek pro zdravé vlasy

Léčivý přípravek

REVALID 270 Tobolek pro zdravé vlasy

1 399 Kč
1 079 Kč
-23 %

Do košíku

REVALID 120 Tobolek pro zdravé vlasy

Léčivý přípravek

REVALID 120 Tobolek pro zdravé vlasy

739 Kč
534 Kč
-28 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Neocapil je vhodný k místní léčbě začínající ztráty vlasů u dospělých mužů a žen (Alopecia androgenetica).

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.sukls13391/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Neocapil
kožní sprej, roztok
 

(minoxidilum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do čtyř měsíců, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Neocapil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neocapil používat
3. Jak se přípravek Neocapil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Neocapil uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Neocapil a k čemu se používá

Neocapil podporuje růst vlasů a zastavuje úbytek vlasů u dospělých mužů a žen postižených ztrátou vlasů, která je podmíněna mužskými pohlavními hormony (androgenní alopecie). Neocapil je určen pro osoby starší 18 let.
Ke ztrátě vlasů může docházet na ohraničených místech nebo rovnoměrně na celé hlavě, postupně vytvářením tzv. koutů. Posléze zůstává zbytek vlasů po stranách a na temeni hlavy, zatímco vrchol hlavy je bez vlasů.
Nový růst lze pozorovat přibližně nejdříve po dvou až čtyřech měsících používání přípravku. U jednotlivých osob se tato doba liší. V případě uspokojivé odpovědi na léčbu se doporučuje nepřetržité dlouhodobé používání přípravku.
V průběhu léčby můžete pozorovat zvýšené vypadávání vlasů, které může být způsobeno účinkem minoxidilu při přechodu z klidové do aktivní růstové fáze vlasů (staré vlasy vypadávají a na jejich místě rostou nové vlasy). K tomuto dočasnému zvýšení vypadávání vlasů obvykle dochází mezi dvěma až šesti týdny po zahájení léčby a vypadávání ustupuje do několika týdnů (prvních známek účinku minoxidilu).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neocapil používat

Nepoužívejte přípravek Neocapil

- jestliže jste alergický(á) na minoxidil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Nepoužívejte přípravek Neocapil jestliže jste ve věku do 18 let a nad 65 let, protože používání přípravku v uvedeném věku ještě není dostatečně ověřené.
Neocapil není určen k léčbě vypadávání vlasů, které je náhlé a/nebo v nepravidelných plochách, v souvislosti s porodem nebo je příčina neznámá a není dědičná.
Neocapil nanášejte pouze na normální zdravou kůži. Neocapil nesmí být použit na zarudlou, zanícenou, infikovanou, podrážděnou nebo poraněnou kůži, nebo pokud jsou na kůži aplikovány i jiné léky.
Pacienti s onemocněním srdce nebo cév nebo s nepravidelnou srdeční činností (srdeční arytmie) by se měli před používáním přípravku Neocapil poradit s lékařem.
V některých případech se může vypadávání vlasů dočasně zvýšit. Zvýšené vypadávání vlasů se objevuje obyčejně po 2–6 týdnech od začátku léčby a ustupuje do několika týdnů. Pokud vypadávání vlasů stále pokračuje, je nutné přestat Neocapil používat a kontaktovat lékaře. Během použití přípravku Neocapil může dojít ke změně barvy a/nebo kvality vlasů.
Používání přípravku Neocapil ukončete a kontaktujte lékaře v případě nízkého krevního tlaku, bolesti na hrudi, rychlé srdeční akce, mdloby nebo závratě, otoku rukou nebo nohou a nevysvětleného zvýšení tělesné hmotnosti nebo přetrvávajícího zarudnutí nebo podráždění pokožky nebo jiných neočekávaných příznaků.
Jestliže dojde k náhodnému kontaktu přípravku s citlivými oblastmi (oči, odřená kůže a sliznice), postižené místo důkladně omyjte značným množstvím studené tekoucí vody.
Případné požití může způsobit závažné srdeční nežádoucí účinky. Tento přípravek musíte proto uchovávat mimo dosah dětí.
K zesílení a udržení růstu vlasů je nezbytné dlouhodobé používání, jinak začnou vlasy opět vypadávat.
Dostane-li se přípravku na jiné místo, než je temeno hlavy, může v této oblasti docházet k nežádoucímu růstu ochlupení.

Další léčivé přípravky a přípravek Neocapil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
V průběhu léčby přípravkem NEOCAPIL nenanášejte bez porady s lékařem na pokožku hlavy žádné jiné přípravky, zejména pokud obsahují například kortikosteroidy, tretinoin nebo dithranol.
Pokud jste léčen(a) antihypertenzivy dbejte na častější kontrolu krevního tlaku.
Přípravek Neocapil s jídlem a pitím
Přípravek Neocapil můžete používat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Místně podávaný minoxidil nemá být používán během těhotenství nebo v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Minoxidil může způsobovat závratě a znížení krevního tlaku. Když se tyto příznaky objeví, je nutné se vyhnout řízení a obsluhování strojů.
Přípravek Neocapil obsahuje propylenglykol
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

3. Jak se přípravek Neocapil používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Návod ke správnému použití

Sejměte plastový kryt z lahvičky a roztok Neocapil nastříkejte pouze na zdravou a úplně suchou na pokožku hlavy, která je postižena ztrátou vlasů tak, aby byla pokryta celá postižená plocha, 2krát denně do mírného zvlhčení. Vyvarujte se vdechování rozprášené mlhy. Dejte si pozor, aby roztok neztékal. K jednomu ošetření použijte maximálně 10 dávek, což odpovídá 1 ml roztoku. Po aplikaci roztoku si řádně umyjte ruce. Ošetřenou kůži ani vlasy nesušte fénem.
Na menší ohraničené plochy nebo do dlouhých prořídlých vlasů použijte pro přesnější dávkování přídavný aplikátor s prodlouženou nanášecí trubičkou. Přídavný aplikátor, po sejmutí plastového krytu a mechanického rozprašovače z lahvičky, nasaďte na vystupující ventil a ošetřete postižená místa podle pokynů uvedených výše.

Doba používaní

Léčba je dlouhodobá (minimálně 3 měsíce). Přípravek Neocapil je obvykle nutné používat nepřetržitě po dva až čtyři měsíce i déle, než zaznamenáte růst vlasů. Stupeň růstu i kvalita vlasů jsou značně individuální. Nedojde-li po dvou až čtyřech měsících používání přípravku ke zlepšení, nebo se v průběhu léčby vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, je nutná porada s lékařem.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Neocapil, než jste měl(a)
Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k příznakům, k nimž patří: zrychlený srdeční tlukot, snížení krevního tlaku, otoky vedoucí ke zvýšení tělesné hmotnosti a ospalost.
Při náhodném požití přípravku se ihned poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Neocapil
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při používání léku Neocapil se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 osob)
- bolest hlavy

Časté vedlejší účinky (postihují méně než 1 z 10 osob)
- dušnost
- svědění
- nežádoucí ochlupení
- akné
- zánět kůže
- zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob)
- závrať
- pocit na zvracení
- periferní otoky

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 osob)
- bušení srdce
- zrychlený tep
- bolest na hrudi

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob)
- snížení krevního tlaku

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- otok rtů, úst, hltanu a jazyka
- přecitlivělost – začervenání, svědění, otok tváře, stísněnost krku
- kontaktní ekzém
- podráždění očí
- otok oka
- zvracení
- změna barvy a struktury vlasů
- přechodné vypadávání vlasů
- podráždění kůže, bolest, otok, suchá kůže, zarudnutí v oblastech uší nebo na tvářích. Někdy mohou být reakce silnější (olupování kůže, zánět, puchýře na kůži, krvácení a vředy).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Neocapil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Neocapil obsahuje
- Jeden mililitr roztoku obsahuje minoxidilum 20 miligramů (2% roztok).
- Dalšími pomocnými látkami jsou ethanol 96%, propylenglykol a čištěná voda.
Jak přípravek Neocapil vypadá a co obsahuje toto balení
Neocapil je čirý, bezbarvý, slabě žlutý až mírně růžový roztok.
Roztok je plněný do lahviček z tmavého skla s mechanickým rozprašovačem a plastovým krytem, s přídavným polypropylenovým aplikátorem s prodlouženou nanášecí trubičkou. Lahvičky jsou baleny v krabičkách.
Velikosti balení: 50 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

GALDERMA INTERNATIONAL
Tour Europlaza - La Défense 4
20, avenue André Prothin
92927 La Défense Cedex
FRANCIE

Výrobce

Laboratoires Galderma- Alby sur Cheran, ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 1. 2019

Informace o produktu

Výrobce: SPIRIG AG, EGERKINGEN
Značka: NEOCAPIL
Kód výrobku: 23894
Kód EAN: 7612076355521
Kód SÚKL: 0016901
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: SPIRIG AG, EGERKINGEN

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (7)

Recenze NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Jediný roztok, který mi zabírá proti padání vlasů.

100 %

Používám ráno Neocapil 2%, večer Minoxidil 5% jiné značky a jsem s spokojený. Neocapil nemastí jako pětiprocentní, takže se dá ráno vyjít mezi lidi.

60 %

Neocapil užívám již několik let, jen přes léto vynechávám kvůli podraždění pokožky hlavy. Za ty 4-5 teplých měsíců ovšem většina nových vlásků opět vypadá, takže jakmile se ochladí, vracím se pokorně k Neocapilu zpátky :-)

Neocapil opravdu pomáhá dorůstání nových vlasů
Nevýhodou je, že roztok po několika měsících denní aplikace na kůži hlavy začne pokožku dráždit až k svědění, což spolu s poměrně vysokou cenou přípravku nepotěší.
100 %

Spokojenost.

80 %

Levný.

Nízká cena
80 %

kvalitní lék na léčbu vypadavání vlasů, snadné nanášení

zabraňuje vypadavání vlasů a podporuje růst nových
nevím
80 %

Diskuze (1)

Diskuze NEOCAPIL Roztok k zevnímu užití s aplikátorem 1 x 50 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Minoxidil

(0) 07/03/2007

Jedinná funkční skupina léků na vypadavání vlasů!!!

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 27/05/2013

Používám ráno Neocapil 2%, večer Minoxidil 5% jiné značky a jsem s spokojený. Neocapil nemastí jako pětiprocentní, takže se dá ráno vyjít mezi lidi.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám