NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 158952

Snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru trubice Eustachovy.

Více informací

86 Kč

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Čtěte podrobně příbalovou informaci, která je sučástí každého balení. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nasivin 0,05%

nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, glycerol 85%, roztok benzalkonium-chloridu, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, roztok 10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: Přípravek je možno po prvním otevření používat 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

69/042/91-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Proti rýmě Vstřikujte 2 - 3krát denně do každé nosní dírky. Pro dospělé a děti od 8 let

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

nasivin 0,05% sprej

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

SKLENĚNÁ LAHVIČKA s dávkovačem

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nasivin 0,05%

nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Nosní podání.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6. JINÉ

Pro dospělé a děti od 8 let

Informace o produktu

Výrobce: MERCK spol. s r.o.
Značka: NASIVIN
Produktová řada: Nasivin
Kód výrobku: 158952
Kód EAN: 4027269290009
Kód SÚKL: 119683
ATC skupina: Oxymetazolin
Cesta podání: Nosní podání
Držitel rozhodnutí: MERCK spol. s r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Příbalovou informaci k produktu NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml.pdf

Recenze

Recenze NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Diskuze

Diskuze NASIVIN 0,05% Roztok ve spreji 10 ml

Další balení

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám