Léky na předpis na srdce a cévy

Srdce a cévy je třeba chránit před riziky. Léčiva regulují funkce kardiovaskulárního a imunitního systému a metabolismu tuků. Snižují hladinu cholesterolu v krvi, snižují shlukování krevních destiček do krevních sraženin, a tím snižují riziko arteriosklerózy a srdečních infarktů.

Vyberte si z volně prodejných přípravků


Načítám
 • PIRAMIL 5 MG 28X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Piramil používá? - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - ke snížení možnosti úmrtí u pacientů s mírným až středně těžkým srdečním selháváním po akutním stadiu infarktu myokardu; - ke snížení úmrtí a nemocnosti u vysoce rizikových pacientů s onemocněním srdce nebo cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) s dalšími rizikovými faktory; - k léčbě závažného onemocnění ledvin u pacientů, kteří nemají cukrovku (manifestní nediabetické glomerulární neuropatie); - k léčbě počínajícího onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou a vysokým krevním tlakem (diabetické neuropatie). Ramipril snižuje cévní rezistenci (odpor, který musí srdce překonávat při své činnosti) a tím usnadňuje srdci zásobování vnitřních orgánů a všech částí těla krví. Tím se sníží krevní tlak. U mnoha pacientů s chronickým srdečním selháním ramipril pomáhá zlepšovat srdeční činnost. Neléčený vysoký tlak může vést k poškození životně důležitých orgánů (srdce, ledviny). Vysoký tlak se nemusí projevovat žádnými příznaky onemocnění, ale může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo postupné zhoršování zraku vedoucí až ke slepotě. Váš ošetřující lékař vám doporučí vhodnou individuální cílovou hodnotu krevního tlaku a vysvětlí, jakým způsobem ji můžete dosáhnout. Srdeční selhání (nedostatečnost) je stav, při kterém srdeční sval nestačí efektivně zásobovat krví důležité tělesné orgány. Někdy se toto onemocnění vyvine jako následek srdečního infarktu. Užívání Piramilu pacientům pomůže zpomalit rozvoj srdečního selhání a prodloužit život. Piramil také snižuje riziko srdečního infarktu a nutnost pobytu v nemocnici v souvislosti se srdečním selháním. U pacientů s postižením ledvin (diabetická nebo nediabetická nefropatie). Piramil snižuje vylučování bílkoviny do moči (albuminurie).

 • PIRAMIL 5 MG 100X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Piramil používá? - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - ke snížení možnosti úmrtí u pacientů s mírným až středně těžkým srdečním selháváním po akutním stadiu infarktu myokardu; - ke snížení úmrtí a nemocnosti u vysoce rizikových pacientů s onemocněním srdce nebo cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) s dalšími rizikovými faktory; - k léčbě závažného onemocnění ledvin u pacientů, kteří nemají cukrovku (manifestní nediabetické glomerulární neuropatie); - k léčbě počínajícího onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou a vysokým krevním tlakem (diabetické neuropatie). Ramipril snižuje cévní rezistenci (odpor, který musí srdce překonávat při své činnosti) a tím usnadňuje srdci zásobování vnitřních orgánů a všech částí těla krví. Tím se sníží krevní tlak. U mnoha pacientů s chronickým srdečním selháním ramipril pomáhá zlepšovat srdeční činnost. Neléčený vysoký tlak může vést k poškození životně důležitých orgánů (srdce, ledviny). Vysoký tlak se nemusí projevovat žádnými příznaky onemocnění, ale může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo postupné zhoršování zraku vedoucí až ke slepotě. Váš ošetřující lékař vám doporučí vhodnou individuální cílovou hodnotu krevního tlaku a vysvětlí, jakým způsobem ji můžete dosáhnout. Srdeční selhání (nedostatečnost) je stav, při kterém srdeční sval nestačí efektivně zásobovat krví důležité tělesné orgány. Někdy se toto onemocnění vyvine jako následek srdečního infarktu. Užívání Piramilu pacientům pomůže zpomalit rozvoj srdečního selhání a prodloužit život. Piramil také snižuje riziko srdečního infarktu a nutnost pobytu v nemocnici v souvislosti se srdečním selháním. U pacientů s postižením ledvin (diabetická nebo nediabetická nefropatie). Piramil snižuje vylučování bílkoviny do moči (albuminurie).

 • PIRAMIL 5 MG 250X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Piramil používá? - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - ke snížení možnosti úmrtí u pacientů s mírným až středně těžkým srdečním selháváním po akutním stadiu infarktu myokardu; - ke snížení úmrtí a nemocnosti u vysoce rizikových pacientů s onemocněním srdce nebo cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) s dalšími rizikovými faktory; - k léčbě závažného onemocnění ledvin u pacientů, kteří nemají cukrovku (manifestní nediabetické glomerulární neuropatie); - k léčbě počínajícího onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou a vysokým krevním tlakem (diabetické neuropatie). Ramipril snižuje cévní rezistenci (odpor, který musí srdce překonávat při své činnosti) a tím usnadňuje srdci zásobování vnitřních orgánů a všech částí těla krví. Tím se sníží krevní tlak. U mnoha pacientů s chronickým srdečním selháním ramipril pomáhá zlepšovat srdeční činnost. Neléčený vysoký tlak může vést k poškození životně důležitých orgánů (srdce, ledviny). Vysoký tlak se nemusí projevovat žádnými příznaky onemocnění, ale může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo postupné zhoršování zraku vedoucí až ke slepotě. Váš ošetřující lékař vám doporučí vhodnou individuální cílovou hodnotu krevního tlaku a vysvětlí, jakým způsobem ji můžete dosáhnout. Srdeční selhání (nedostatečnost) je stav, při kterém srdeční sval nestačí efektivně zásobovat krví důležité tělesné orgány. Někdy se toto onemocnění vyvine jako následek srdečního infarktu. Užívání Piramilu pacientům pomůže zpomalit rozvoj srdečního selhání a prodloužit život. Piramil také snižuje riziko srdečního infarktu a nutnost pobytu v nemocnici v souvislosti se srdečním selháním. U pacientů s postižením ledvin (diabetická nebo nediabetická nefropatie). Piramil snižuje vylučování bílkoviny do moči (albuminurie).

 • PIRAMIL 10 MG 20X10MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Piramil používá? - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - ke snížení možnosti úmrtí u pacientů s mírným až středně těžkým srdečním selháváním po akutním stadiu infarktu myokardu; - ke snížení úmrtí a nemocnosti u vysoce rizikových pacientů s onemocněním srdce nebo cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) s dalšími rizikovými faktory; - k léčbě závažného onemocnění ledvin u pacientů, kteří nemají cukrovku (manifestní nediabetické glomerulární neuropatie); - k léčbě počínajícího onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou a vysokým krevním tlakem (diabetické neuropatie). Ramipril snižuje cévní rezistenci (odpor, který musí srdce překonávat při své činnosti) a tím usnadňuje srdci zásobování vnitřních orgánů a všech částí těla krví. Tím se sníží krevní tlak. U mnoha pacientů s chronickým srdečním selháním ramipril pomáhá zlepšovat srdeční činnost. Neléčený vysoký tlak může vést k poškození životně důležitých orgánů (srdce, ledviny). Vysoký tlak se nemusí projevovat žádnými příznaky onemocnění, ale může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo postupné zhoršování zraku vedoucí až ke slepotě. Váš ošetřující lékař vám doporučí vhodnou individuální cílovou hodnotu krevního tlaku a vysvětlí, jakým způsobem ji můžete dosáhnout. Srdeční selhání (nedostatečnost) je stav, při kterém srdeční sval nestačí efektivně zásobovat krví důležité tělesné orgány. Někdy se toto onemocnění vyvine jako následek srdečního infarktu. Užívání Piramilu pacientům pomůže zpomalit rozvoj srdečního selhání a prodloužit život. Piramil také snižuje riziko srdečního infarktu a nutnost pobytu v nemocnici v souvislosti se srdečním selháním. U pacientů s postižením ledvin (diabetická nebo nediabetická nefropatie). Piramil snižuje vylučování bílkoviny do moči (albuminurie).

 • SARTEN 40 10X1X40MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Sarten používá Sarten se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (označovaného jako esenciální hypertenze nebo orgánově nespecifická hypertenze). Neléčený vysoký krevní tlak, který přesahuje normální referenční hodnoty pro určitou věkovou skupinu, může poškodit krevní cévy v různých orgánech, např. srdci, ledvinách, mozku a očích. V některých případech může toto poškození vést k infarktu myokardu, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo oslepnutí. Rozvoji takového poškození obvykle nepředcházejí žádné příznaky vysokého krevního tlaku. Z toho důvodu jsou důležité kontroly krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a upraven léky jako je Sarten. Lékař Vám pravděpodobně také doporučil změnu životního stylu, která napomůže snížení krevního tlaku (např. snížit váhu, přestat kouřit, vyhýbat se alkoholu a omezit množství soli v potravě). Lékař Vám pravděpodobně také doporučil lehce cvičit (ne namáhavě), vhodná je chůze nebo plavání. Tyto pokyny lékaře je třeba respektovat.

 • STADAPRESS 10/12,5 MG 50 Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným quinaprilem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • STADAPRESS 20/12,5 MG 14 Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným quinaprilem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • EXFORGE 10 MG/160 MG 56X1 Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Exforge se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven amlodipinem nebo valsartanem, pokud jsou podávány samostatně.

 • MICARDISPLUS 40/12,5 MG 30 Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  MicardisPlus je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) v případech, kdy lékař považuje za vhodné podávat kombinaci dvou léčivých látek, telmisartanu a hydrochlorothiazidu. K tomu často dochází v případech, kdy léčba jen jednou z těchto látek nevede k dostatečnému snížení krevního tlaku. Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév, a tím i ztížení krevního průtoku a zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje cévy, a tím snižuje krevní tlak. Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika. Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, což také vede ke snížení Vašeho krevního tlaku.

 • MICARDISPLUS 80/12,5 MG 30 Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  MicardisPlus je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) v případech, kdy lékař považuje za vhodné podávat kombinaci dvou léčivých látek, telmisartanu a hydrochlorothiazidu. K tomu často dochází v případech, kdy léčba jen jednou z těchto látek nevede k dostatečnému snížení krevního tlaku. Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév, a tím i ztížení krevního průtoku a zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje cévy, a tím snižuje krevní tlak. Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika. Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, což také vede ke snížení Vašeho krevního tlaku.

 • LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Losagen je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě srdečního selhání. Pokud si nejste jistí, proč tento přípravek užíváte, poraďte se se svým lékařem.

 • LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 14X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Losagen je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě srdečního selhání. Pokud si nejste jistí, proč tento přípravek užíváte, poraďte se se svým lékařem.

 • LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 56X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Losagen je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě srdečního selhání. Pokud si nejste jistí, proč tento přípravek užíváte, poraďte se se svým lékařem.

 • LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 98X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Losagen je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě srdečního selhání. Pokud si nejste jistí, proč tento přípravek užíváte, poraďte se se svým lékařem.

 • SARTEN 20 84X20MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Sarten používá Sarten se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (označovaného jako esenciální hypertenze nebo orgánově nespecifická hypertenze). Neléčený vysoký krevní tlak, který přesahuje normální referenční hodnoty pro určitou věkovou skupinu, může poškodit krevní cévy v různých orgánech, např. srdci, ledvinách, mozku a očích. V některých případech může toto poškození vést k infarktu myokardu, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo oslepnutí. Rozvoji takového poškození obvykle nepředcházejí žádné příznaky vysokého krevního tlaku. Z toho důvodu jsou důležité kontroly krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a upraven léky jako je Sarten. Lékař Vám pravděpodobně také doporučil změnu životního stylu, která napomůže snížení krevního tlaku (např. snížit váhu, přestat kouřit, vyhýbat se alkoholu a omezit množství soli v potravě). Lékař Vám pravděpodobně také doporučil lehce cvičit (ne namáhavě), vhodná je chůze nebo plavání. Tyto pokyny lékaře je třeba respektovat.

 • PRITOR 80 MG 90X80MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Tablety Pritor se používají k léčbě vysokého krevního tlaku, označovaného také jako esenciální hypertenze. Lékař Vám změřil krevní tlak a zjistil, že jeho hodnoty přesahují rozmezí považované ve Vašem věku za přiměřené. Pokud se hypertenze neléčí, může navodit poškození krevních cév v řadě orgánů jako srdce, ledviny, mozek a oči. V některých případech pak tyto změny mohou vést k srdeční příhodě, selhání srdce nebo ledvin, mozkové cévní příhodě nebo slepotě. Až do vzniku těchto stavů pacient obvykle žádné příznaky hypertenze nepozoruje. Proto je sledování krevního tlaku nezbytné k ověření, zda jsou jeho hodnoty normální nebo zvýšené. Vysoký krevní tlak lze léčit a kontrolovat pomocí léčivých přípravků, mezi něž patří i Pritor. Lékař Vám rovněž může doporučit takovou úpravu životosprávy, která přispěje ke snížení krevního tlaku (snížení hmotnosti, zákaz kouření, omezení pití alkoholu a snížení obsahu soli ve stravě). Může rovněž doporučit pravidelnou mírnější fyzickou aktivitu bez větší zátěže, jako je chůze a plavání.

 • PRESTARIUM NEO 10X5MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Prestarium Neo se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat takové množství krve, jaké tělo potřebuje); - ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.

 • COROTROP 10X10ML/10MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  - Krátkodobá intravenózní léčba akutní fáze chronického srdečního selhání u pacientů nedostatečně reagujících na běžnou perorální terapii; - Krátkodobá intravenózní léčba pacientů s nízkým srdečním výdejem po kardiochirurgických výkonech. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • APO-ATENOL 50 MG 100X50MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Apo-Atenol se užívá u dospělých k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) a nedostatečného prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční, angina pectoris).

 • APO-ATENOL 100 MG 100X100MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Apo-Atenol se užívá u dospělých k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) a nedostatečného prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční, angina pectoris).

 • APO-METOPROLOL 50 1000X50MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek je určen pro dospělé pacienty. Přípravek se užívá při předcházení záchvatů anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdečního svalu), při léčbě mírné až středně těžké hypertenze. Lék může být použit i v kombinaci s jinými léky jako thiazidovými diuretiky.

 • APO-ACEBUTOL 30X400MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu.

 • APO-AMILZIDE 5/50 MG 100X5MG/50MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá u dospělých při: - léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku); - léčbě otoků vznikajících v důsledku srdečního onemocnění; - léčbě otoků a ascitu (nahromadění tekutiny v dutině břišní) způsobených cirhózou (jaterním onemocněním). Přípravek je vhodný především pro nemocné, u nichž hrozí riziko snížení hladiny draslíku v krvi.

 • APO-AMLO 10 60X10MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Amlodipin se používá při: - Zvýšeném krevním tlaku. - Různých typech bolesti na hrudi (angina pectoris). Amlodipin může být používán jako jediný lék k léčbě bolesti na hrudi nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě bolesti na hrudi.

SUKL

OK
Zpracovávám