Léky na předpis na srdce a cévy

Srdce a cévy je třeba chránit před riziky. Léčiva regulují funkce kardiovaskulárního a imunitního systému a metabolismu tuků. Snižují hladinu cholesterolu v krvi, snižují shlukování krevních destiček do krevních sraženin, a tím snižují riziko arteriosklerózy a srdečních infarktů.

Vyberte si z volně prodejných přípravků


Načítám
 • DETRALEX 500 mg 30 potahovaných tablet

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Detralex se užívá u dospělých k léčbě chronické žilní nedostatečnosti - pocit tíhy v nohou, bolest, noční křeče, edém, trofické změny, včetně bércového vředu. Je používán také pro léčbu hemoroidů.  Výrobek na lékařský předpis, lze zakoupit pouze v kamenné lékárně.

 • PROLEKOFEN 150 MG TBL OBD 50X150MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • PROLEKOFEN 300 MG TBL OBD 50X300MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • MONOTAB SR 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Léčivo se užívá: K předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdce).

 • NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA 20X0.5MG Tablety rozp. pod jazykem

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Sublinguální tablety Nitroglycerin-Slovakofarma se používají k přerušení, případně ke krátkodobé prevenci jednotlivých záchvatů anginy pectoris a u stavů s rizikem záchvatů anginy pectoris (stres nebo fyzická zátěž). U čerstvého infarktu myokardu se může nitroglycerin použít k vazodilatační terapii na jednotkách intenzivní péče za předpokladu náležitého monitorování. Akutní nedostatečnost levého srdce. Spasmus koronárních cév vyvolaný katetrizací při koronarografii.

 • PREDUCTAL MR 60X35MG Tabl. s řízeným uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Preductal MR se užívá pro dlouhodobou profylaktickou léčbu anginy pectoris (tj. k předcházení záchvatů anginy pectoris) u dospělých. Užívá se samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky.

 • SEDACORON 30X200MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná. Přípravek je určený pro dospělé, ve výjimečných případech též pro děti od 3 let věku.

 • SORBIMON 20 MG 50X20MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá při dlouhodobé léčbě ischemické choroby srdeční (porucha prokrvení srdce), při prevenci (předcházení) záchvatů anginy pectoris (srdeční bolest vyvolaná nedostatečným zásobením srdce kyslíkem), při doléčování srdečního infarktu při přetrvávajících anginózních obtížích a při léčbě chronické srdeční insuficience (srdeční nedostatečnosti) v kombinaci se srdečními glykosidy (léčiva podporující srdeční činnost) a/nebo diuretiky (močopudná léčiva). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

 • ACECOR 400 30X400MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu.

 • ATEHEXAL 50 30X50MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Atehexal 25 se užívá k léčbě funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi). Atehexal 50 se užívá k léčbě: - funkčních poruch oběhového systému (hyperkinetický srdeční syndrom, regulační oběhové změny při hypertenzi); - vysokého krevního tlaku (hypertenze); - nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní); - některých poruch srdečního rytmu. Atehexal 100 se užívá k léčbě: - vysokého krevního tlaku (hypertenze); - nedostatečného prokrvení srdečního svalu (angina pectoris stabilní i nestabilní). Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých.

 • ATENOLOL AL 25 50X25MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Atenolol AL se užívá při: - funkčních poruchách oběhového systému (stav se zvýšenou tepovou funkcí a poklesem cévního odporu, poruchy regulace vysokého krevního tlaku); - onemocnění srdečních věnčitých tepen (stabilní a nestabilní angina pectoris); - zvýšeném krevním tlaku (arteriální hypertenze); - poruchách srdečního rytmu se zvýšením tepové frekvence. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

 • ATRAM 25 30X25MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Atram je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze), chronické stabilní anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi při zátěži) a používá se i k léčení stabilizovaného chronického selhání srdce. Atram slouží k léčbě dospělých osob.

 • CONCOR 10 30X10MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris.

 • CONCOR 5 30X5MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Concor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku a anginy pectoris.

 • CONCOR COR 10 MG 56X10MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k léčbě stabilizované chronické srdeční nedostatečnosti středního až těžkého stupně spolu s dalšími léky užívanými k léčbě srdeční nedostatečnosti (tzv. ACE-inhibitory, močopudnými léky, popřípadě digoxinem). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • CORYOL 12,5 30X12.5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je Coryol a k čemu se používá K čemu se Coryol používá Coryol je lék patřící do skupiny beta blokátorů a přípravků s vasodilatačním účinkem (přípravky způsobující rozšíření cév). Používá se k léčbě angíny pectoris a srdečního selhání mírného až středně závažného stupně. Coryol se též používá k léčbě vysokého krevního tlaku.

 • LODOZ 2,5 MG 30 Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Slouží k léčbě mírné až středně těžké hypertenze. Jedná se o kombinaci beta-blokátoru a thiazidového diuretika.

 • DOPEGYT 50X250MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Kdy se přípravek užívá Přípravek se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku všech stupňů, samostatně i v kombinaci s dalšími léky na léčbu vysokého krevního tlaku. Používá se také při léčbě vysokého krevního tlaku u nemocných s cukrovkou a u pacientů s poruchou ledvin. Dopegyt je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku v těhotenství. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.

 • FUROSEMID BIOTIKA 5X2ML/20MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Edémy při srdeční nedostatečnosti, nefrotickém syndromu, cirhóze jater, edém plic a mozku, arteriální hypertenze (zpravidla v kombinaci s jinými antihypertenzivy). V indikovaných případech k vyvolání osmotické diurézy při chronickém selhání ledvin, hyperkalemické stavy. Intravenózně se podává tehdy, není-li možná perorální aplikace (bezvědomí, zvracení), je-li porušena absorpce v zažívacím traktu, nebo při nutnosti rychlého nástupu účinku.

 • AMICLOTON 30 Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Důvody k užívání Tablety Amicloton se používají při léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Na předpis lékaře mohou tablety Amicloton užívat pouze dospělí pacienti. Způsob účinku Mechanismus účinku přípravku Amicloton (amilorid v kombinaci s chlortalidonem) spočívá ve zvýšení vylučování sodíku a v zabránění vylučování draslíku močí a ve zvyšování hladin v krvi. Za zvýšení vylučování sodíku je v přípravku Amicloton zodpovědný chlortalidon, za snížené vylučování draslíku je v přípravku Amicloton zodpovědný amilorid. Amicloton působí diureticky, to znamená že zvyšuje vylučování tekutin z organismu a má antihypertenzivní účinek (snižuje krevní tlak).

 • FURORESE 125 50X125MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Proč se užívá přípravek Furorese 125? Přípravek Furorese 125 se užívá: - při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním srdce nebo jater; - při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním ledvin (při nefrotickém syndromu má přednost léčba základního onemocnění); - při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených popáleninami. Podávání vysokých dávek je výjimečně indikováno u pacientů se značně sníženou glomerulární filtrací (tvorba prvotní moči v glomerulech - ukazuje na funkci ledvin, nižší než 20 ml/min), k léčbě - oligurie (množství moči menší než 500 ml/24 hodin) v pokročilých a terminálních stádiích selhání ledvin (ve stádiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti edémů a/nebo vysokého krevního tlaku k udržení residuální diurézy (diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným pokusným vysazením přípravku). Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

 • LORISTA H 50 MG/12,5 MG 98 Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Losartan a hydrochlorothiazid se používají v kombinaci k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, u kterých léčba jednou léčivou látkou nebyla dostatečná.

 • AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG 84 Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Amprilan H je přípravek snižující krevní tlak, který se používá při léčbě zvýšeného krevního tlaku, kterou nelze dostatečně ovlivnit pouze jedinou léčivou látkou. Váš lékař Vám mohl předepsat tento léčivý přípravek k jinému účelu. Vždy se řiďte pokyny svého lékaře.

 • SARTEN 20 84X20MG Potahované tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  K čemu se Sarten používá Sarten se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (označovaného jako esenciální hypertenze nebo orgánově nespecifická hypertenze). Neléčený vysoký krevní tlak, který přesahuje normální referenční hodnoty pro určitou věkovou skupinu, může poškodit krevní cévy v různých orgánech, např. srdci, ledvinách, mozku a očích. V některých případech může toto poškození vést k infarktu myokardu, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo oslepnutí. Rozvoji takového poškození obvykle nepředcházejí žádné příznaky vysokého krevního tlaku. Z toho důvodu jsou důležité kontroly krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a upraven léky jako je Sarten. Lékař Vám pravděpodobně také doporučil změnu životního stylu, která napomůže snížení krevního tlaku (např. snížit váhu, přestat kouřit, vyhýbat se alkoholu a omezit množství soli v potravě). Lékař Vám pravděpodobně také doporučil lehce cvičit (ne namáhavě), vhodná je chůze nebo plavání. Tyto pokyny lékaře je třeba respektovat.

OK
Zpracovávám