Léky na předpis na srdce a cévy

Srdce a cévy je třeba chránit před riziky. Léčiva regulují funkce kardiovaskulárního a imunitního systému a metabolismu tuků. Snižují hladinu cholesterolu v krvi, snižují shlukování krevních destiček do krevních sraženin, a tím snižují riziko arteriosklerózy a srdečních infarktů.

 • DETRALEX 500 mg 30 potahovaných tablet

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Detralex se užívá u dospělých k léčbě chronické žilní nedostatečnosti - pocit tíhy v nohou, bolest, noční křeče, edém, trofické změny, včetně bércového vředu. Je používán také pro léčbu hemoroidů.  Výrobek na lékařský předpis, lze zakoupit pouze v kamenné lékárně.

 • OXANTIL 5X2ML Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Poruchy prokrvení centrálního nervového systému [(ateroskleróza (kornatění) mozkových cév, trombóza (srážení krve) a embolie (ucpání cév vmetkem/embolem), mozková malacie (změknutí tkáně)], chronická ischemická choroba srdce a chronická obstrukční choroba bronchopulmonální (plicní) - jedná se o součást léčby některých pacientů, sukcesivní plicní emfyzace.

 • AGAPURIN 5X5ML/100MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se používá v následujících indikacích: Periferní arteriální a arteriovenózní poruchy krevního zásobení na arteriosklerotickém, diabetickém a zánětlivém podkladu (ateroskleróza s claudicatio intermittens, diabetické angiopatie, endangitis obliterans), dystrofické poruchy (posttrombotický syndrom, ulcus cruris, gangréna, omrzliny) a angioneuropatie (parestézie, akrocyanóza, morbus Raynaud). Chronická cerebrovaskulární onemocnění. Poruchy krevního zásobení očí (akutní a chronická nedostatečnost prokrvení sítnice a cévnatky). Akutní funkční poruchy vnitřního ucha.

 • AETHOXYSKLEROL 1% INJ 5X2ML

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • AETHOXYSKLEROL 2% INJ 5X2ML

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 • FURORESE 500 20X500MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Proč se užívá přípravek Furorese 500? Podávání vysokých dávek furosemidu v přípravku Furorese 500 je výjimečně indikováno u pacientů se značně sníženou glomerulární filtrací (nižší než 20 ml/min), k léčbě snížené tvorby moči (oligurie) při pokročilé nedostatečnosti ledvin a v jejích terminálních stadiích selhání ledvin (ve stadiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti otoků a/nebo vysokého krevního tlaku k udržení residuální diurézy (diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným pokusným vysazením přípravku). Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

 • FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Furorese 20 Injekt je indikován, jestliže se perorálním podáním furosemidu nepodařilo dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě: - edémů a/nebo ascitu vyvolaných onemocněním srdce nebo jater; - edémů vyvolaných onemocněním ledvin; - edémů vyvolaných popáleninami; - plicního edému (např. při akutní srdeční insuficienci); - při edému mozku jako pomocná léčba; - při oligurii vyvolané gestózou, podle potřeby po předchozí korekci deficitu tekutiny (edémy a/nebo hypertenze při gestóze nejsou indikace pro použití furosemidu!); - při hypertenzní krizi (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními).

 • FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 100X250MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se používá k léčbě otoků, které vznikají jako průvodní příznaky celé řady onemocnění (např. při srdečním selhání, nemocích ledvin a jater). V odůvodněných případech se dále používá při potřebě vyvolání močení (např. při otravě barbituráty, při selhání ledvin, při stavech se zvýšenou hladinou draslíku v krvi). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. U dětí je vhodnější podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

 • VEROSPIRON 100 MG 30X100MG Tobolky

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Verospiron se užívá při těchto onemocněních: - Při otocích různého původu (při městnavé srdeční slabosti (srdečním selhávání), při jaterní cirhóze, při některých poruchách funkce ledvin). - Při vysokém krevním tlaku, obvykle v kombinaci s jinými léky. - Při vysoké tvorbě nadledvinového hormonu aldosteronu (krátkodobě před operačním výkonem nebo i dlouhodobě, není-li možné operaci provést). - Při snížené hladině draslíku v krvi, kde jiná léčba nebyla účinná. Verospiron tobolky je určen pro dospělé a mladistvé.

 • VEROSPIRON TBL 20X25MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Verospiron se užívá při těchto onemocněních: - při otocích různého původu, při městnavé srdeční slabosti (srdečním selhávání), při jaterní cirhóze, při některých poruchách funkce ledvin; - při vysokém krevním tlaku, obvykle v kombinaci s jinými léky; - při vysoké tvorbě nadledvinového hormonu aldosteronu (někdy dlouhodobě); - při snížené hladině draslíku v krvi, kde jiná léčba nebyla účinná. Verospiron mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 3 let věku.

 • LEKOPTIN RETARD 20X240MG Tabl. s řízeným uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Lekoptin retard je antagonista kalcia. Tablety Lekoptin retard 240 mg jsou určeny k léčbě arteriální hypertenze.

 • AGEN 5 30X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Agen se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • AGEN 10 30X10MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Agen se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Amlozek je léčivý přípravek, který se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris (tzn. k léčbě nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen pro dospělé.

 • AMLOZEK 10 20X10MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Amlozek je léčivý přípravek, který se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris (tzn. k léčbě nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen pro dospělé.

 • CORDIPIN RETARD TBL RET 30X20MG

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdečního svalu); zvláště vazospastické a chronické stabilní formy anginy pectoris. Cordipin retard mohou užívat pouze dospělí.

 • CORDIPIN XL 20X40MG Tabl. s řízeným uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě chronické stabilní (námahové) anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi vznikající při fyzické námaze) a k léčbě tzv. vazospastické anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi, která se objevuje v klidu). Cordipin XL mohou užívat pouze dospělí.

 • DIACORDIN 60 50X60MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je přípravek Diacordin 60 a k čemu se používá - Diacordin 60 se používá u dospělých a mladistvých pro předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. - Diacordin 60 se používá při léčbě vysokého krevního tlaku nezapříčiněného jiným onemocněním - samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

 • DIACORDIN 90 RETARD 30X90MG Tabl. s prodl. uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Co je přípravek Diacordin 90 retard a k čemu se používá - Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let pro předcházení srdečních záchvatů (angina pectoris) projevujících se náhlou svíravou, křečovitou nebo palčivou bolestí na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. - Diacordin 90 retard se používá u dospělých a mladistvých od 15 let při léčbě vysokého krevního tlaku nezapříčiněného jiným onemocněním - samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

 • HIPRES 5 30X5MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Hipres se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudi nazývané srdeční angina (angina pectoris). Hipres je indikován pro předcházení dalším záchvatům bolesti na hrudi spojených s anginou pectoris, nicméně při záchvatu anginy neposkytuje okamžitou úlevu. U nemocných s vysokým krevním tlakem Hipres rozšiřuje cévy, takže jimi snadněji protéká krev. U nemocných s anginou pectoris Hipres zlepšuje krevní zásobení srdce, které je pak lépe okysličeno, a tím se předchází bolesti na hrudi.

 • NITRENDIPIN-RATIOPHARM 20MG 20X20MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá při léčbě esenciální hypertenze (zvýšení krevního tlaku, u něhož není známa příčina). Přípravek je určen pro léčbu dospělých a mladistvých.

 • PLENDIL ER 10 MG 100X10MG Tabl. s řízeným uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Plendil ER se užívá k léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak) a k dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolest u srdce a na hrudníku vyvolaná poruchou prokrvení srdečního svalu a vznikající např. při námaze nebo stresu). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • PRESID 10 MG 100X10MG Tabl. s řízeným uvol.

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek Presid se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané námahou nebo stresem (stabilní angina pectoris) a bolesti u srdce a na hrudníku vyvolané cévní křečí (vazospastická angina pectoris). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

 • UNIPRES 10 30X10MG Tablety

  Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

  Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku.

SUKL

OK
Zpracovávám