IRUXOL MONO 1X10GM Mast

Kód výrobku: 12596

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace IRUXOL MONO 1X10GM Mast

Přípravek je určen pro enzymové čištění otevřených ran včetně ulcerací a dekubitů (vředů a proleženin).
1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls22013/2006
a příloha k sp.zn. : sukls30393/2006
Příbalová informace - Informace pro uživatele
Iruxol mono
mast
Collagenasum
Výrobce
Nordmark Arzneimittel GmbH & CO. KG, Uetersen, Německo
Držitel registračního rozhodnutí
T.J.Smith&Nephew Ltd, Hull, Velká Británie
Složení
Léčivá látka: 1 g masti obsahuje Collagenasum 0,48 3,00 mg ( to odpovídá 1,2 I.U.
collagenasum a 0,24 I.U. proteasum).
Pomocné látky: tekutý parafín, bílá vazelina.
Indikační skupina
Dermatologikum
Charakteristika
Proces hojení ran je urychlen, jestliže je spodina rány zbavena nekrotické (odumřelé)
tkáně. Kolagenázy jsou jediné proteolytické enzymy (enzymy uvolňované z bílých
krvinek), které za současného působení doprovodných proteáz (rozkládají bílkoviny na
menší části) rozloží odumřelé složky, čímž se rána účinně čistí.
Indikace
Přípravek je určen pro enzymové čištění otevřených ran včetně ulcerací a dekubitů
(vředů a proleženin).
Kontraindikace
Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti vůči jakékoliv složce masti.
V těhotenství i v době kojení by měl být Iruxol mono používán s opatrností.
Kolagenáza nevstupuje do systémového oběhu a její vylučování do mateřského
mléka je nepravděpodobné.
Nežádoucí účinky
2/3
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale v průběhu léčby se mohou vyskytnout některé
nežádoucí účinky: lokální bolest, svědění, pálení, zarudnutí, kožní alergie.
V případě výskytu některého z výše uvedených nebo jiných nežádoucích účinků se
poraďte s lékařem.
Interakce
Účinky přípravku Iruxol mono a účinky jiných současně používaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat.
Při současném použití antiseptik (dezinfekčních prostředků), těžkých kovů, mýdel
dochází k potlačení účinku kolagenázy.
Tyrothricin, gramicidin a tetracykliny (antibiotika) by se neměly používat místně
společně s Iruxolem mono.
Dávkování a způsob použití
Při léčbě je doporučeno nanést jednou denně 2 mm silnou vrstvu masti prostřednictvím
obvazu nebo přímým nanesením na lehce zvlhčený povrch rány.
Obvykle stačí vyměnit obvaz jednou denně, zvýšení účinku masti mže být dosaženo
jejím použitím dvakrát denně.
K zajištění enzymového účinku masti v ráně je nutná dostatečná vlhkost rány v průběhu
léčby. Doporučuje se spodinu rány zvlhčit fyziologickým roztokem (0,9% NaCl).
V případě infikovaných (zanícených) ran je možno kombinovat mast s antibiotiky, která
jsou slučitelná s Iruxolem mono (chloramfenikol, framycetin, neomycin, bacitracin,
gentamycin, polymyxin B, erytromycin).
Okraje rány a zdravou pokožku je nutné chránit před možným podrážděním.
Léčení bércových vředů Iruxolem mono je vhodné doplnit tlakovým obvazem,
při poruchách tepenné cirkulace a při léčbě vředů diabetické nebo neurologické
etiologie je vhodná doprovodná medikamentózní léčba.
V případě, že po 14 dnech léčby Iruxolem mono není pozorován úbytek nekrotické
tkáně, doporučuje se přerušit léčbu a nahradit ji jinou metodou.
Předávkování
Neočekávané požití masti je málo pravděpodobné. V případě potřeby je nutno vyvolat
zvracení nebo provést výplach žaludku.
Uchovávání
Přípravek uchovávat při teplotě do 25°C.
Varování
U diabetických pacientů může být suchá gangréna zvlhčována, při zachování opatrnosti
aby nedošlo ke změně na mokvající formu. Předejděte kontaktu s očima a sliznicí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
3/3
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Balení
Iruxol mono mast 10 g a 30 g
Datum poslední revize textu: 16.6.2010

Informace o produktu

Výrobce: NORDMARK AG, UETERSEN
Kód výrobku: 12596
Kód EAN: 5000223441722
Kód SÚKL: 87811
Držitel rozhodnutí: NORDMARK AG, UETERSEN

Recenze

Recenze IRUXOL MONO 1X10GM Mast

Diskuze

Diskuze IRUXOL MONO 1X10GM Mast

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

OK
Zpracovávám