IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 443775
94 %

Měkké tobolky proti bolesti hlavy, migréně, zubů, zad, svalů, menstruační bolesti.

Více informací

Běžná cena: 102 Kč
92 Kč (4,60 Kč/kapsle)
Ušetříte: 10 % (10 Kč)

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 6. 4.

Pozítří odešleme, u vás v pondělí 6. 4.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů u dětí a dospívajících, u dospělých do 4 dní v případě bolesti nebo do 3 dní v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sp.zn. sukls189084/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky

Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů u dětí a dospívajících, u dospělých do 4 dní v případě bolesti nebo do 3 dní v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat
 3. Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá

Název tohoto léku je Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky a Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky. Léčivá látka (díky které tento lék účinkuje) je ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). NSA přinášejí úlevu tím, že potlačí v organismu tvorbu látek, které se podílí na vzniku bolesti, otoku a zvýšené teploty. Ibalgin Rapidcaps ve formě měkkých tobolek s kapalným obsahem se v těle snadno rozkládá, léčivá látka se rychleji vstřebává do krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti.

Ibalgin Rapidcaps se používá k úlevě od bolestí hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti svalů, horečky a příznaků chřipky a nachlazení.

Navíc, na základě doporučení lékaře, se Ibalgin Rapidcaps také používá k úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie).

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je určen pro dospělé a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti). Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce je Ibalgin Rapidcaps 200 mg určen pro dospělé a děti od 6 let věku (od 20 kg tělesné hmotnosti).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat

Neužívejte Ibalgin Rapidcaps:

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapidcaps) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika, co se projevuje jako dušnost, astma, rýma, otok nebo kopřivka;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení v trávicím ústrojí (minimálně dvakrát);
 • jestliže jste prodělal(a) krvácení nebo proděravění v trávicím ústrojí v souvislosti s předchozí léčbou NSA;
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti;
 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibalgin Rapidcaps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte poruchou ledvin nebo jater;
 • máte průduškové astma;
 • trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním plicním onemocněním vzhledem ke zvýšenému riziku alergických reakcí;
 • užíváte léky, které mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo krvácení (viz níže);
 • trpíte systémovým lupus erythematodes (choroba imunitního systému) nebo smíšenou chorobou pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy - nehnisavého zánětu mozkových blan);
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí, jako je např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida;
 • máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“),
 • máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. Riziko vzniku nežádoucího účinku je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě.

Kdykoliv během léčby se může objevit krvácení ze zažívacího ústrojí, tvorba vředů nebo perforace, a to s varujícími příznaky, ale i bez nich, nebo i bez závažných příhod postihujících zažívací ústrojí v anamnéze. Riziko krvácení, vředů nebo proděravení v zažívacím ústrojí je vyšší se zvyšujícími se dávkami, u pacientů s překonaným vředem a u starších pacientů. Některé současně užívané léky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku a střev nebo krvácení (jiná NSA, kortikosteroidy, léky tlumící krevní srážení jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo protidestičkové léky jako kyselina acetylsalicylová. U pacientů se zvýšeným rizikem poškození trávicího ústrojí, se má zvážit současné podání léků s ochranným účinkem (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy).

Dlouhodobé užívání jakéhokoli léku proti bolesti může způsobit zhoršení bolesti hlavy. Pokud máte časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy, poraďte se se svým lékařem, než užijete další lék proti bolesti. Léčba má být přerušena, pokud byla diagnostikována bolest z nadužívání léků.

Ibuprofen může zakrývat příznaky infekce (horečka, bolest, otok).

Děti a dospívající

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. Další léčivé přípravky a Ibalgin Rapidcaps

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Ibalgin Rapidcaps může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

 • antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin),
 • léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan). Také informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte:
 • jiná NSA (léky proti zánětu a bolesti) a glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo látky podobné kortizonu), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko vředů a krvácení v trávicím ústrojí;
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané při léčbě deprese), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího ústrojí;
 • léky zabraňující shlukování krevních destiček, protože mohou zvyšovat riziko krvácení;
 • močopudné léky (diuretika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek těchto léků, a tím zvyšovat riziko pro ledviny;
 • draslík šetřící diuretika, neboť to může vést k zvýšení hladiny draslíku v krvi;
 • chinolonová antibiotika, neboť se může zvýšit riziko vzniku křečí;
 • aminoglykosidy (antibiotika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat vylučování aminoglykosidů, jejich současné užívání může zvýšit riziko poškození ledvin a sluchu;
 • sulfonylmočovina (antidiabetikum), možnost vzájemného ovlivnění účinku s přípravkem Ibalgin Rapidcaps;
 • přípravky obsahující lithium (léčivý přípravek pro maniodepresivní onemocnění a deprese), digoxin (na srdeční nedostatečnost) a metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože Ibalgin Rapidcaps může zvýšit účinek těchto léků;
 • sulfinpyrazon, probenecid (léky k léčbě dny), protože vylučování Ibalgin Rapidcaps může být zpomaleno;
 • baklofen, existují klinické údaje naznačující, že NSA mohou zvyšovat plazmatickou hladinu baklofenu;
 • mifepriston (lék k ukončení těhotenství), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek tohoto léku;
 • cyklosporin, takrolimus (léky potlačující imunitu), protože může dojít k poškození ledvin;
 • pemetrexed (lék na rakovinu), Ibalgin Rapidcaps může zvýšit toxické účinky tohoto léku;
 • zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku Ibalgin Rapidcaps může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení vedoucí k otokům u HIV pozitivních hemofiliků.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin Rapidcaps. Proto se vždy máte poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat s jinými léčivy.

Přípravek Ibalgin Rapidcaps s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutin. Objeví-li se zažívací potíže během léčby, doporučuje se užívat přípravek během jídla. Pití alkoholických nápojů a kouření se během léčby nedoporučuje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení Neužívejte v posledních 3 měsících těhotenství, nebo pokud kojíte. Poraďte se svým lékařem, pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství.

Plodnost Přípravek patří do skupiny léků (NSA), které mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný a odezní po ukončení užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibalgin Rapidcaps nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Ibalgin Rapidcaps obsahuje sorbitol.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete Vy nebo Vaše dítě tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento produkt je určen pouze ke krátkodobému užívání. Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění.

Dospělí a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti) Vezměte si jednu nebo dvě tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo jednu tobolku přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg a zapijte vodou, až třikrát denně podle potřeby. Dodržujte interval alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

K úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie), má být přípravek užíván na základě doporučení lékaře, který rovněž určí dávkování.

Neužívejte více než 6 tobolek přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo 3 tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg během 24 hodin.

Děti od 6 let věku (od 20 kg do 39 kg tělesné hmotnosti) Pro tuto věkovou skupinu je doporučen Ibalgin Rapidcaps 200 mg. Maximální denní dávka ibuprofenu je 20-30 mg na kg hmotnosti rozdělených do 3 až 4 jednotlivých dávek.

Děti od 6 let (20-39 kg tělesné hmotnosti) užívají jednu tobolku Ibalgin Rapidcaps 200 mg:

 • Děti 20-29 kg až třikrát denně podle potřeby. Nejvýše 3 tobolky (až 600 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 8 hodin mezi jednotlivými dávkami.
 • Děti 30-39 kg až čtyřikrát denně podle potřeby. Nejvýše 4 tobolky (až 800 mg ibuprofenu) v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 6-8 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Pokud je u dětí od 6 let věku a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Děti do 6 let věku (

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 443775
Kód EAN: 8595116523953
Kód SÚKL: 0229965
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek

Příbalovou informaci k produktu IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek zobrazíte nebo stáhnete zde: IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek.pdf

Recenze (5)

Recenze IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

doporučuji na bolest

rychle působí na bolest
80 %

ok

lepší jako klasické tablety
100 %

doporucuji

90 %

na hlavu výborné

100 %

Vše bylo v pořádku a bylo i doručeno vše jak mnělo, děkuji

Vše bylo v pořádku
N/A

Diskuze

Diskuze IBALGIN Rapidcaps 400 mg 20 měkkých tobolek

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám