FENISTIL Gel 30 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 366057

Fenistil® gel poskytuje rychlou úlevu od nepříjemných projevů kožních alergií a podporuje jejich hojení.

Více informací

Běžná cena: 185 Kč
159 Kč
Ušetříte: 14 % (26 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace FENISTIL Gel 30 g

Fenistil® gel poskytuje rychlou úlevu od nepříjemných projevů kožních alergií a podporuje jejich hojení.

sp.zn.sukls331544/2018
a sp.zn.sukls209717/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Fenistil 1 mg/g gel
dimetindeni maleas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

▪ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
▪ Pokud se do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Fenistil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil používat
3. Jak se Fenistil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Fenistil uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil

Fenistil je protisvědivý, protialergický přípravek. Gel je bezbarvý, téměř čirý a jeho použití je provázeno příjemně chladivým pocitem.
Fenistil se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových popálenin.

Jak Fenistil působí

Fenistil zmírňuje svědění zablokováním účinku histaminu. Histamin je látka, která se v těle uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože gel prostupuje snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil má také místní anestetický účinek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil:
▪ jestliže jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě velmi závažného svědění nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře.
Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete používat Fenistil.

Děti

U kojenců a malých dětí se Fenistil nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.
Další léčivé přípravky a Fenistil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil nanášen na prsní bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fenistil nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Fenistil obsahuje benzalkonium-chlorid a propylenglykol:
▪ Benzalkonium-chlorid: tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg na 1 g gelu; co ž odpo v ídá 1,5 mg v 30 g tubě, 2,5 mg v 50 g tubě a 5 mg ve 100 g tubě. Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění kůže. Nepoužívejte tento přípravek na prsa, pokud kojíte, neboť ho Vaše dítě může pozřít s mlékem.
▪ Propylenglykol: tento léčivý přípravek obsahuje 150 mg na 1 g gelu, což odpovídá 4,5 g v 30 g tubě, 7,5 g v 50 g tubě a 15 g ve 100 g tubě. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

3. JAK SE FENISTIL POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, 2 – 4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek gelu se začíná projevovat po několika minutách a maxima dosahuje po 2 – 4 hodinách.
Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Použití u dětí

U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší, než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fenistil, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (z dostupných údajů nelze určit):
▪ suchá kůže;
▪ pocit pálení kůže;
▪ alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za výrazem “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Fenistil obsahuje

▪ Léčivou látkou je dimetindeni maleas; jeden gram gelu obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.
▪ Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 974 P, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, propylenglykol, čištěná voda.

Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení

Fenistil je chladivý bezbarvý nemastný gel, bez zápachu.
Balení: hliníková tuba, PE uzávěr, krabička.
Velikost balení: 30, 50 a 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com

Výrobce

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 2. 2019

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: FENISTIL
Produktová řada: FENISTIL gel
Kód výrobku: 366057
Kód EAN: 8594050580640
Kód SÚKL: 0173497
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fenistil gel rychle proniká do kůže, neobsahuje alkohol, parfémy ani barviva a je vhodný k použití pro děti i dospělé. U kojenců a malých dětí se vyhněte použití na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud jsou na ní otevřené a zanícené rány.

Použití Fenistil gelu

Používá k úlevě od podrážděné svědivé pokožky, jako jsou vyrážky, kopřivka, bodnutí hmyzem, popáleniny od slunce a pomáhá i na mírné povrchové popáleniny. Fenistil gel obsahuje účinnou látku spadající do skupiny léčiv označovaných jako antihistaminika a má i chladivý účinek.

Složení Fenistil gelu

Léčivou (účinnou) látkou je dimetinden maleát. 1 gram gelu obsahuje 1 mg dimetinden maleátu. Další složky (pomocné látky) jsou benzalkonium chlorid, dihydrát dinatrum-edetátu, karbomer 974P, propylénglykol, roztok hydroxidu sodného a čištěná voda.

Balení obsahuje 30 g.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (20)

Recenze FENISTIL Gel 30 g

Recenze od 20 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

Ještě jsem nepoužila.

100 %

vždy pomůže
100 %

na podrazdeni kuze hlavne u deti idelani vec

100 %

opravdu chladí a kůže nesvědí
100 %

Sklidnuje po bodnutí .Nesvědí to tolik.

100 %

spokojenost

100 %

Vnučku štípla do chodidla včelka za chvíli bylo po pláči

pomáhá když vás něco štípne přestane to svědit
nic
100 %

S Fenistil gelem jsme v rodině velice spokojený, kupujeme ho běžně.

funguje
kvalitní výrobek
nic
100 %

spokojená

100 %

Dle mého jeden z nejlepších přípravků na pokožku poštípanou hmyzem

Proti poštípání hmyzem
Zklidní pokožku.

Diskuze

Diskuze FENISTIL Gel 30 g

Příbalový leták

Příbalový leták FENISTIL Gel 30 g

Příbalovou informaci k produktu FENISTIL Gel 30 g zobrazíte nebo stáhnete zde: FENISTIL Gel 30 g.pdf

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 23/05/2018

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám