FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 368139

Rychlá úleva od alergických reakcí. Ulevuje od svědění a podráždění kůže, snižuje otoky.

Více informací

Běžná cena: 169 Kč
149
Ušetříte: 12 % (20 Kč)

Skladem > 5 ks

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (10)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml

Rychlá úleva od alergických reakcí. Ulevuje od svědění a podráždění kůže, snižuje otoky.

sp.zn. sukls196168/2016
a sp.zn. sukls168883/2016

               PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

                                                          Fenistil
                                               Perorální kapky, roztok
                                               Dimetindeni maleas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. (Viz bod 4)
• Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Fenistil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil užívat
3. Jak se Fenistil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fenistil uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fenistil obsahuje léčivou látku dimetinden-maleinát. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antihistaminika, která se používají k úlevě od příznaků alergie, jako jsou kožní vyrážka, svědění, senná rýma nebo ostatní alergické formy rýmy. Fenistil blokuje účinky histaminu, což je látka, kterou tělo uvolňuje během alergické reakce. Fenistil ulevuje od svědění a podráždění způsobené kožní vyrážkou, snižuje otoky a ulevuje od příznaků alergické rýmy, jako je výtok z nosu, kýchání, svědění v nose a svědění a slzení očí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Fenistil přináší úlevu od

• Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), poštípání
hmyzem, svědění způsobené planými neštovicemi, kopřivky (vyrážky);
• Alergické rýmy: senné rýmy a jiných forem alergické rýmy (tj. alergie na domovní
prach, zvířecí srst, peří atd.);
• Alergie na léčivé přípravky a potraviny.
Váš lékař Vám může Fenistil předepsat také pro předcházení alergické reakce během desensibilizační léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL UŽÍVAT

Neužívejte Fenistil

• jestliže jste alergický/á na léčivou látku dimetinden-maleinát nebo na 2/4
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
• u dětí mladších než jeden měsíc, zejména u předčasně narozených.
Upozornění a opatření:
Před použitím Fenistilu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže
• máte zelený zákal.
• máte problémy s močením (např. z důvodu zvětšené prostaty)
• trpíte epilepsií
Pokud si myslíte, že trpíte některou z těchto potíží, neužívejte Fenistil bez porady s
lékařem.
Děti a dospívající
Fenistil není určen pro děti mladší 1 měsíce. Nepřekračujte předepsanou dávku.
Zvýšená opatrnost se doporučuje při podání jakéhokoliv antihistaminika kojencům mladším než 1 rok: sedativní (zklidňující) účinky mohou být spojeny s epizodami spánkové apnoe (zástava dechu během spánku).
Fenistil má být podáván kojencům od jednoho měsíce do jednoho roku věku pouze na doporučení
lékaře a pouze pro z lékařského hlediska jednoznačně indikovanou léčbu antihistaminiky.
Bylo zaznamenáno, že antihistaminika mohou u mladších dětí vyvolávat excitabilitu. O užívání Fenistilu u dětí mladších 12 let se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a Fenistil:

Kromě doporučení lékaře byste Fenistil neměl/a užívat zejména v tom případě, jestliže užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků:
• antidepresiva (k léčbě depresí)
• anticholinergika, například bronchodilatancia (léky k léčbě astmatu a brochospasmu - stažení průdušek), přípravky k léčbě křečí zažívacího ústrojí (křeče žaludku nebo břicha), mydriatika (léky rozšiřující oční zorničky), léky používané k léčbě příznaků močové inkontinence nebo dráždivého močového měchýře,
• sedativa, anxiolytika (uklidňující léčivé přípravky) nebo hypnotika (léčivé přípravky na spaní).
• antikonvulziva (léky na epilepsii)

• opioidní analgetika (léky proti bolesti)

  • antihistaminika (léky k léčbě různých příznaků alergií)

• antiemetika (léky proti zvracení)
• prokarbazin (lék k léčbě nádorů)

  • skopolamin (lék k prevenci cestovní nevolnosti)
  • alkohol
  • antipsychotika (léky k léčbě duševních onemocnění).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Fenistil s jídlem, pitím a alkoholem

Podobně jako mnohá jiná antihistaminika může Fenistil zesílit účinek alkoholu.
Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná, užívejte Fenistil pouze na doporučení svého lékaře. Užívání
Fenistilu v období kojení se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stejně jako jiná antihistaminika může Fenistil u některých lidí vyvolat únavu, snížit 3/4
pozornost a zpomalit reakce V takovém případě by se měli vyvarovat řízení motorových vozidel, obsluhy strojů nebo jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

3. JAK SE FENISTIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nepřekračujte doporučenou dávku
Dospělí a dospívající starší 12 let:
20 až 40 kapek třikrát denně.
U pacientů se sklonem ke spavosti je doporučená dávka 40 kapek na noc a 20 kapek ráno.
Děti:
Kojenci 1 měsíc až 1 rok (pouze na doporučení lékaře): Doporučená denní dávka
jsou 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den, rozdělené do 3 dávek, (např. 6 kapek
3krát denně pro 8měsíčního kojence o hmotnosti 9 kg).
Děti 1 až 12let: Doporučená denní dávka jsou 2 kapky/kg tělesné hmotnosti/den, rozdělené do 3 dávek, (např. 8 kapek 3krát denně pro 2leté dítě o hmotnosti 12 kg).
Kapky Fenistil nemají být vystaveny působení vysokých teplot: měly by se nalít do krmicí lahve s vlažným obsahem až těsně před krmením. Jestliže je dítě krmeno lžící, podávají se Fenistil kapky neředěné na kávové lžičce.
 

Starší osoby (nad 65 let):
Lze použít stejné dávkování jako u dospělých.
Jestliže jste užil(a) více Fenistilu, než jste měl(a):
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se neprodleně obraťte na svého
lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Fenistil:
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to není méně než dvě hodiny před další dávkou. Pak pokračujte v dávkování dle obvyklého plánu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků, které mohou být známkami alergické
reakce, PŘESTAŇTE přípravek Fenistil UŽÍVAT a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc,

  •  dušnost nebo potíže při polykání
  • otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla
  • silné svědění kůže s rudou vyrážkou nebo pupínky, svalové křeče

Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné ( mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 pacientů)
Další nežádoucí účinky, které mohou nastat jsou obvykle mírné a přechodné. Častěji nastávají nežádoucí účinky zejména na počátku léčby.
Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10)
• Únava
Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů ze 100)
• Ospalost
• Nervozita
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se objevit u 1 až 10 pacientů z 10 000) 4/4
• Neklid
• Bolest hlavy, závratě
• Zažívací potíže, nevolnost, sucho v ústech a krku

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné do”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Fenistil obsahuje

Léčivou látkou je: dimetindeni maleas.
1 ml roztoku Fenistil kapky obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.
Pomocnými látkami jsou: Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), monohydrát kyseliny citronové (E330), kyselina benzoová (E210), dihydrát dinatrium-edetátu (E386), sodná sůl sacharinu (E954), propylenglykol (E1520), čištěná voda
Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení
Fenistil, kapky je čirý bezbarvý roztok. Velikost balení je 20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Výrobce
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo
Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
email: cz.info@gsk.com
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2016

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: FENISTIL
Produktová řada: FENISTIL kapky
Kód výrobku: 368139
Kód EAN: 8596149002088
Kód SÚKL: 0173500
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fenistil blokuje účinky histaminu, což je látka, kterou tělo uvolňuje během alergické reakce. Fenistil způsobuje úlevu od svědění a podráždění způsobené kožní vyrážkou, snižuje otoky a ulevuje od příznaků alergické rýmy jako je výtok z nosu, kýchání, svědění v nose a svědění a slzení očí. Fenistil přináší úlevu od: - Alergické kožní vyrážky a svědění různého původu: ekzém, dermatitis (zánět kůže), poštípání hmyzem, svědění způsobené planými neštovicemi, kopřivka (vyrážka). - Alergická rýma: senná rýma a jiné formy alergické rýmy (tj. alergie na domovní prach, zvířecí srst, peří atd.). Alergie na léčivé přípravky a potraviny. Váš lékař Vám může Fenistil předepsat také pro předcházení alergické reakce během desensibilizační léčby.

Balení obsahuje 20ml.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (10)

Recenze FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Cena
100 %

jednoduché podání proti alergiím

100 %

měla jsem otok obličeje, každý den bylo znát zlepšení, po třech dnech otoky zmizely

100 %

pomohl nám při svědění u ekzému

pomohl nám při svědění u ekzému
100 %

Spokojenost

100 %

spokojenost - dávivý kašel

100 %

koupila jsem na doporučení lékařky, na svědění při atopickém ekzému malého syna, podávání kapiček je rozhodně výhodnější pro tak malé děti, než-li prášky mají uklidňující efekt, takže prtě více spinká - což někdy na škodu není ;-) doporučuji nejen na svědění při ekzémech, ale i po štípnutí hmyzu a údajně je vhodný i při svědění po sluníčku

nejen po kousnutí hmyzem
kapičky jsou lepší než-li prášky
100 %

léčíme alergii na pyl

90 %

rychle zastavuje alergický nebo i klasický suchý kašel možnosti použítí i pro děti trochu vyšší cena

rychle zastavuje alergický nebo i klasický suchý kašel
možnosti použítí i pro děti
trochu vyšší cena
90 %

doporučuji pro malé děti ke zklidnění alergických příznaků, při dusivém kašli v noci

používáme ho ke zklidnění kašle dcerky, zabírá

Diskuze

Diskuze FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml

Příbalový leták

Příbalový leták FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml

Příbalovou informaci k produktu FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: FENISTIL Perorální Kapky, roztok 20 ml.

Zkušenosti uživatelů

100 % 02/07/2013

koupila jsem na doporučení lékařky, na svědění při atopickém ekzému malého syna, podávání kapiček je rozhodně výhodnější pro tak malé děti, než-li prášky mají uklidňující efekt, takže prtě více spinká - což někdy na škodu není ;-) doporučuji nejen na svědění při ekzémech, ale i po štípnutí hmyzu a údajně je vhodný i při svědění po sluníčku

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám