EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 142063

Homeopatický přípravek k léčbě rýmy alergického nebo infekčního původu. 

Více informací

Běžná cena: 191 Kč
179
Ušetříte: 6 % (12 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Homeopatický přípravek k léčbě rýmy alergického nebo infekčního původu. 

sp.zn.sukls147437/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L, nosní sprej, roztok

Homeopatický léčivý přípravek

Léčivé látky: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L a k čemu se

používá

  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM- HEEL NASENTROPFEN L používat
  2. Jak se přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L používá
  3. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L uchovávat
  4. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L je homeopatická specialita.

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších dutin nosních).

Rýma infekčního původu

se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, a výtokem, který je zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý.

Alergická rýma

je rýma vyvolaná alergenem. Alergická reakce sliznice nosu se projevuje zpočátku vodnatým výtokem. Může se však též projevit nosní neprůchodností.

Akutní sinusitida

postihuje vedlejší dutiny nosní. Nejvýraznějším příznakem je bolest hlavy, která může být i jednostranná. Přítomen bývá patologický výtok z nosu odpovídající infekci, obvykle alespoň částečně hnisavý.

Chronická sinusitida

se projevuje zejména trvalým výtokem z nosu, obvykle hnisavého charakteru. Průchodnost dýchacích cest bývá snížena.

  1. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Trpíte-li průduškovým astmatem, poraďte se o užívání přípravku s lékařem, neboť u astmatiků může přípravek vyvolat zúžení průdušek.

Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bez omezení.

Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L

obsahuje benzalkonium-chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek je určen k vstřikování do nosních otvorů. Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:

Dávkování

Dospělí  a děti starší 12 let 3-5x denně 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru

Děti 2-5 let 3-4x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru.

Děti 6-11 let 3-5x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru.

 

Běžné dávkování

První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 5x denně.

Další den přejít na běžné dávkování.

 

Akutní nebo počáteční dávkování

První den: Každou ½ až 1 hodinu 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně.

Další den přejít na běžné dávkování.

 

Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se nezlepší do 7 dnů od zahájení léčby, navštivte prosím lékaře.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje

Léčivými látkami jsou: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g.

Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy.

Konzervační látka: benzalkonium-chlorid.

Velikost balení:

20 ml Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr.Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

22.9.2015

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: EUPHORBIUM COMPOSITUM
Kód výrobku: 142063
Kód EAN: 9003568000087
Kód SÚKL: 66913
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte podrobně příbalovou informaci. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (10)

Recenze EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 88 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

máme již několikrát vyzkoušeno, funguje dětem na hnisavou žlutozelenou rýmu
dobrý rozprašovač
neštípe v nose
100 %

Homeopatické kapky, velice účinné na zelenou rýmu a prevence zánětu dutin.

100 %

výborný přírodní lék na zelenou rýmu

100 %

Doporučuji

Přírodní nesyntetický výrobek, bez chemie
Zatím nevím
100 %

Doporučuji

Přírodní nesyntetický výrobek, bez chemie
Zatím nevím
100 %

40 %

60 %

ok

homeopatika
100 %

účinný prostředek při "barevné" rýmě vhodný pro všechny věkové skupiny

účinný homeopatický prostředekvhodný pro malé děti, při opakovaném užití neztrácí účinnostnení návykový
80 %

Diskuze

Diskuze EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Příbalový leták

Příbalový leták EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej

Příbalovou informaci k produktu EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej zobrazíte nebo stáhnete zde: EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL 1x20 ml nosní sprej.pdf

Zkušenosti uživatelů

80 % 21/10/2010

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám