ENGYSTOL 50 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 141412

Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita.

Více informací

166 (3,32 Kč/kapsle)

Skladem

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ENGYSTOL 50 tablet

Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita.

sp.zn. sukls161310/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Engystol, tablety

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací

Léčivé látky:

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

: 1. Co je přípravek Engystol a k čemu se používá

  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Engystol užívat 3. Jak se přípravek Engystol užívá
  2. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Engystol uchovávat
  3. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Engystol A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Engystol UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Engystol:

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Engystol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Engystol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Engystol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje Engystol obsahuje 300mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě

. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK

Engystol UŽÍVÁ

Přípravek je určen k vnitřnímu použití. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x1 tableta 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Při akutních potížích 1 tableta každých 15 minut po dobu 2 hodin. V případě preventivního použití 2x1 tableta po dobu 4-6 týdnů.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy

5. JAK PŘÍPRAVEK

Engystol UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Engystol obsahuje

Léčivými látkami jsou: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10. Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearát, monohydrát laktosy.

Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení

Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez zápachu. Velikost balení: 50, 250 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr.Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540

Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.1.2015.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: ENGYSTOL
Kód výrobku: 141412
Kód EAN: 9003568000063
Kód SÚKL: 13014
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte pozorně příbalové informace. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (13)

Recenze ENGYSTOL 50 tablet

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Dávám dětem, když začínají mít opar a skvělé do půl dne je pryč.

100 %

Přípravek jsem dala dceři pro děti, neboť mi byl doporučen - nevím, zda ho už použila.

100 %

používám současně s echinac. kapkami na podporu imunity

20 %

100 %

Zabírá na virózy.

100 %

Zabírá na virózy.

100 %

S tímto produktem mám výborné zkušenosti. Pomáhá nám v chřipkovém období

Svou účinnost, pomáhá posílit imunitu.

Diskuze (2)

Diskuze ENGYSTOL 50 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Chybějící informace - nebo špatně hledám?

(0) 07/11/2012

Dobrý den, jelikož přípravek neznám, chtěla jsem zde najít, na co je. Naprosto zde chybí základní info, je to nahrazeno množstvím plochých všeobecných informací, které zde zřejmě být musejí, ale pacientovi jsou víceméně k ničemu. Přimlouvala bych se za přidání základní jednoduché informace nejen u tohoto homeopatika. Bylo by velmi příjemné nemusek si to hledat jinde. Díky! Více

Vstoupit do diskuze

- prosba

(0) 14/01/2011

dobrý večer, chtěla bych se zeptat jestli engystol tbl 50 mohou užívat děti věku 3 let. Mooooc děkuji

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták ENGYSTOL 50 tablet

Příbalovou informaci k produktu ENGYSTOL 50 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: ENGYSTOL 50 tablet.pdf

Zkušenosti uživatelů

100 % 23/02/2015

Dávám dětem, když začínají mít opar a skvělé do půl dne je pryč.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám