DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 78715
100 % Recenze
K desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu, při nachlazení a chřipce.

Více informací

Běžná cena: 159 Kč
136 Kč
Ušetříte: 14 % (23 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech

K desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu, při nachlazení a chřipce.
1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls146571/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE, ČTĚTE POZORNĚ! - VP
DRILL CITRON MENTOL pastilky
pastilky
(chlorhexidini digluconas, tetracaini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Drill citron
mentol pastilky užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů ( u dětí do 3 dnů),
musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.
Indikační skupina
OTORINOLARYNGOLOGIKUM
(lokální antiseptikum/ lokální anestetikum)
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Drill citron mentol pastilky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Drill citron mentol
pastilky užívat
3. Jak se přípravek Drill citron mentol pastilky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Drill citron mentol pastilky uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DRIL CITRON MENTOL PASTILKY
Jedná se o kombinovaný přípravek s účinkem antiseptickým a lokálně anestetickým.
Chlorhexidin (léčivá látka) ze skupiny biguanidů, je účinné antiseptikum již při
nízkých koncentracích. Působí na téměř veškeré patogeny vyskytující se v dutině ústní
a hltanu(oropharynx), na gramnegativní i grampositivní bakterie, kvasinky i
plísně.Rychle se naváže na povrch bakterie, čímž způsobí její narušení až zničení.
Tetrakain (léčivá látka) je lokální anestetikum, které rychle tlumí lokální bolest. Po
odeznění tohoto účinku se však citlivost vrací do původního stavu, což potvrzuje
bezpečnost jeho použití. Přítomná aroma se rovněž podílejí na účinnosti přípravku ve
smyslu desinfekce, zjemnění a klidnění podrážděných sliznic.
2/4
A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tento lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu
(jako je bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), při nachlazení a
chřipce. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest.
Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků .
V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE DRIL CITRON
MENTOL PASTILKY UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Drill citron mentol pastilky jestliže jste alergický
(přecitlivělý) na lokální anestetika, chlorhexidin a ostatní složky přípravku. Vyvolaná
alergie může mít podobu kopřivky, otoků, Quinkeho edém.
Nepodávejte dětem mladším než 6 let- přípravek nesmějí užívat děti do 6 let věku
( možnost vdechnutí).
Sportovci , diabetici a pacienti s dietou s nízkým obsahem cukru viz. Důležité
informace o složkách přípravku.
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.
Zvýšené opatrnosti při použití přípravku Drill je zapotřebí pokud přípravek užívá
dítě mladší 12-ti let .
Léčba by neměla trvat déle než 5 dní u dospělých pacientů a 3dny u dětí.Po delší době
užívání by mohlo dojít k narušení rovnováhy běžné mikrobiální flory v ústech (běžně
přítomných mikrobů) ve prospěch choroboplodných( způsobujících sekundárně
onemocnění)- bakterií nebo kvasinek.
Několikrát opakovaná léčba těsně za sebou nebo dlouho prodlužovaná léčba lokálním
anestetikem může vyvolat křeče porušením funkce centrální nervové soustavy Mohlo
by dojít i k porušení srdeční činnosti.
Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují ještě po 5dnech
(hnisavé vykašlávání, přetrvávající nepříjemné pocity při polykání), poraďte se o další
léčbě s lékařem. Při vysoké teplotě a silných bolestech v krku nebo zhoršení poranění
v ústech navštivte lékaře okamžitě. Drill však můžete použít jako doplňující léčbu i v
tomto případě.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současně nebo následně neužívejte jiné přípravky k desinfekci ústní dutiny či
nosohltanu, vzhledem k možné vzájemné reakci přípravků anebo předávkování některé
z obsažených stejných látek. Nedoporučuje se ani kombinace s látkami povrchově
aktivními (laurylsulfát).
Prosím, informujte svého lékaře ( lékárníka) o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku s jídlem a pitím
Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů a 4
hodiny u dětí.Nepoužívat těsně před jídlem a pitím!
Těhotenství a kojení
3/4
Během těhotenství a kojení není doporučeno přípravek používat. V případě nutnosti se
poraďte s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po požití přípravku nebylo zjištěno snížení pozornosti (řidiči, obsluha těžkých strojů).
Důležité informace o některých složkách přípravku
Obsažený chlorhexidin zbarvuje krátkodobě zuby a jazyk do hněda.
Lokální anestetikum může při předávkování navodit poruchu nervového nebo
kardiovaskulárního systému(křeče nebo porucha srdeční činnosti nebo i zástava).
Sportovci by měli vzít v úvahu možné zjištění positivní dopingové zkoušky po požití
Drillu díky léčivé látce.
Diabetici nebo dieta s nižším obsahem cukru- každá pastilka obsahuje 2,5g cukru!
Pacienti se vzácnou vrozenou nesnášenlivostí galaktózy, nedostatkem Lapp laktózy
nebo malabsorpcí glukózy nesmí tento přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DRIL CITRON MENTOL PASTILKY UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Drill citron mentol pastilky podle pokynů lékaře. Pokud si
nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem ( lékárníkem). Obvyklá dávka přípravku
je následující:
Dospělí:
Nechte rozpustit v ústech 1 pastilku 4x denně.
Děti od 6 do 15 let věku:
Nechte rozpustit v ústech 1 pastilku 2 - 3x denně.
Interval mezi dvěma dávkami by měl být nejméně 2 hodiny u dospělých pacientů
a 4 hodiny u dětí.
Nepoužívat déle než 5 dní. Ne těsně před jídlem či pitím.
Sportovci-viz Upozornění.
Jestliže jste ( nebo dítě) užil více pastilek Drill než jste měl(a,o), poraďte se ihned
s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drill , pokračujte v doporučeném dávkování
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře či lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i příparvek Drill citron mentol pastilky
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Alergické reakce na chlorhexidine a lokální anestetika (tetrakain)- svědění,kopřivky,
otoky, Quinkeho edém.
Přechodné zhnědnutí jazyka či zubů způsobené ( chlorhexidinem), které se odstraní
zvýšenou ústní hygienou.
U některých jedinců může dojít i k dočasnému lehkému ztuhnutí jazyka. Proto
bezprostředně po vycucání pastilky není dobré jíst ani pít ( možnost zalknutí).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím léčbu přerušte a sdělte to svému lékaři ( lékárníkovi).
4/4
5. JAK PŘÍPRAVEK UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Pastilky uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 30C, aby byly
chráněny před vlhkem.
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti vyznačené na krabičce ( Použitelné
do).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Chlorhexidini digluconas 3,000mg
Tetracaini hydrochloridum..0,200mg
Pomocnými látkami jsou:
Natrium-askorbát, kyselina vinná, citronové aroma, aroma máty peprné, amonium-
glycyrrhizát, chinolinová žluť, glukosa, sacharosa
v 1 pastilce 2,5g
Jak přípravek Drill citron mentol pastilky vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté pastilky žluté barvy
12 pastilek ( 1 blistr)
24 pastilek ( 2 blistry), krabička.
Držitel registračního rozhodnutí
Pierre Fabre Medicament
45, place Abel Gance
92 654 Boulogne Cedex, Francie
Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production
Site Diétetique et Pharmacie,
Z.I. de la Coudette,
32 290 Aignan, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.8.2011

Informace o produktu

Výrobce: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN
Značka: DRILL
Kód výrobku: 78715
Kód EAN: 3577056006043
Kód SÚKL: 83015
Držitel rozhodnutí: DIETETIQUE ET PHARMACIE, COUDETTE, AIGNAN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

A k čemu se používá Tento lék je určen k desinfekci, zmírnění a léčbě zánětů a infekcí dutiny ústní a hltanu (jako je bolestivý zánět, afty, malá poranění v dutině ústní, soor), při nachlazení a chřipce. Současně snižuje zánětem vyvolanou lokální bolest. Jedná se o doplňující léčebný přípravek u lokálních infekcí bez celkových příznaků. V případě infekcí s celkovými příznaky je nutná kontrola u lékaře, který léčbu doplní.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (3)

Recenze DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Chutné
100 %

100 %

Diskuze

Diskuze DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech

Příbalový leták

Příbalový leták DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech

Příbalovou informaci k produktu DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech zobrazíte nebo stáhnete zde: DRILL CITRON - MENTOL 24 pastilek rozpustných v ústech.

Zkušenosti uživatelů

100 % 13/03/2019

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám