COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 361205

Horký nápoj proti chřipce a nachlazení: snižuje horečku, tlumí bolest, uvolňuje ucpaný nos a dutiny. Jedná se o volně prodejný léčivý přípravek. 

Více informací

Běžná cena: 198 Kč
65
Ušetříte: 67 % (133 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Dnes odešleme, zítra u vás.

Dnes odešleme, zítra u vás.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019

Horký nápoj proti chřipce a nachlazení: snižuje horečku, tlumí bolest, uvolňuje ucpaný nos a dutiny. Jedná se o volně prodejný léčivý přípravek. 

sp. zn. sukls186663/2018
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
prášek pro perorální roztok v sáčku
paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Coldrex horký nápoj citron s medem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex horký nápoj citron s medem užívat
3. Jak se Coldrex horký nápoj citron s medem užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ

Coldrex citron s medem je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé
látky :
• paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti
hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku
• fenylefrin, dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice) ze skupiny
sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit
dýchání,
• kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která
je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být
v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.
Coldrex horký nápoj citron s medem je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let (s
hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex citron
s medem odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti
hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C.
1
Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení
doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití
jiných léčivých přípravků.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX HORKÝ
NÁPOJ CITRON S MEDEM UŽÍVAT

Neužívejte Coldrex horký nápoj citron s medem jestliže
• jste alergický (á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
• máte některý z následujících zdravotních problémů:
• závažné onemocnění jater včetně akutní žloutenky, závažnou hemolytickou anemii
(chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), závažné zvýšení krevního tlaku,
zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních
dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi)
Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.
Upozornění a opatření
• Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék
s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
• Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy
s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
• Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento
lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku
nosní sliznice (ucpaného nosu).
Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem je třeba zvláštní opatrnosti
jestliže:
• máte některý z následujících zdravotních problémů:
onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy,
zvětšenou prostatu, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění
postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo
hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), užíváte tzv.
tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení
krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), feochromocytom (nádor dřeně
nadledvin), cévní onemocnění jako např Raynaudův fenomén (špatné prokrvení
určitých oblastí těla např. rukou), užíváte srdeční glykosidy (např. digoxin).
Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním
přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s lékařem.
• máte závažnou infekci, protože ta může zvyšovat riziko metabolické acidózy.

Příznaky metabolické acidózy zahrnují:

  • hluboké, zrychlené, obtížné dýchání
  • nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
  • ztrátu chuti k jídlu

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře.

 Coldrex horký nápoj citron s medem není určený k dlouhodobé léčbě.
2

 Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může
vést k riziku závažného poškození jater.
Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem:
Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem a účinky jiných současně užívaných
léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron s medem, neužívejte současně jiné přípravky na
chřipku a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující
paracetamol.
Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci
s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném
užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní
mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii, a dále je nutná konzultace lékaře při
současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších
nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při
nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, zidovudin (k léčbě
infekce HIV), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), chloramfenikol (antibiotikum) nebo lamotrigin
(k léčbě epilepsie).
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit
zvýšení krevního tlaku. Při společném užívání se srdečními glykosidy (např. digoxinem)
může dojít ke zvýšení rizika nepravidelného srdečního rytmu nebo srdeční příhody.
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení
srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního
tlaku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně
zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před
zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému
účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství
plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze
na výslovné doporučení lékaře.
.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Coldrex horký nápoj citron s medem může způsobit závratě. Pokud vám přípravek způsobuje
závratě, neměli byste řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.
3
Přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje aspartam, sodík a sacharózu
Obsahuje 50 mg aspartamu v jednom sáčku. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být
škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle
hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.
Obsahuje sacharózu. Pokud vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje 0,12 g sodíku v jednom sáčku. To odpovídá 6 % doporučeného
maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3. JAK SE COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek
nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou.
Teplý nápoj vypijte.

  • Dospělí

(včetně starších osob) a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg) : 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky
za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených
dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší,
vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento
lék neužívejte déle než 7 dnů, neurčí-li lékař jinak.

  • Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Jestliže jste užil(a) Coldrexu citron s medem více, než jste měl(a):
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně jaké množství přípravku jste
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem
může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná
okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex citron s medem:
Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.
Přestaňte užívat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře:
• jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy
doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.
• jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech.
• jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních
protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po
podání tohoto přípravku.
• jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin.
4
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).
Stejně postupujte i v případě:
• jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo
nepravidelné srdeční činnosti.
• jestliže máte potíže s močením. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů
s hypertrofií (zbytněním) prostaty.
Četnost těchto nežádoucích účinků není známa.
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby
z 10 000).
Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:
Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních
testů, selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob
z 10 000).
S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem,
zvýšení krevního tlaku a rozšíření zorniček.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje
Léčivými látkami jsou v jednom sáčku:
Paracetamolum
Phenylephrini hydrochloridum
Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum
(odpovídá acidum ascorbicum 60 mg)
750 mg
10 mg
61,5 mg

Pomocnými látkami jsou:
Bezvodá kyselina citronová, ethylcelulosa, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu,
citronové aroma v prášku, medové aroma v prášku, karamelové barvivo (E150), kukuřičný
škrob, aspartam, sacharóza
Jak vypadá Coldrex horký nápoj citron s medem a co obsahuje toto balení
Coldrex horký nápoj citron s medem je béžový až světle hnědý prášek pro perorální
roztok s citrónovou a medovou vůní.
Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý sáček obsahuje 5 g prášku. Sáčky jsou
baleny po 1, 3, 5, 6, 10, 12, 20 nebo 30 kusech v krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice
619 00 Brno
Česká republika
e-mail: safety@omega-pharma.cz
Výrobce
SmithKline Beecham, S.A.
Alcala de Henares
Madrid
Španělsko
Wrafton Laboratories Limited, trading as Perrigo
Exeter Road, Wrafton, Braunton
Devon EX33 2DL
Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
2. 8. 2018

 

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Značka: COLDREX
Produktová řada: COLDREX nápoje
Kód výrobku: 361205
Kód EAN: 8594060895017
Kód SÚKL: 209711
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (6)

Recenze COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

90 %

Spolehlivě prohřje
100 %

Spokojenost
90 %

vyhovuje mi

spolehlivý
nis
80 %

jsem spokojen

100 %

jakmile ucítím že na mě něco leze,dám si tento nápoj a je po problému.

fungující prostředek
100 %

Vyzkoušejte a nebudete zklamáni

Já i má rodina si léčíme už léta hned v počátcích nachlazení i chřipku Coldrexem Horkým nápojem. Zabírá velmi rychle, současně i prohřeje a je chutný. Citron s medem máme nejraději, i když i ostatní chutě nejsou marné.
O ničem nevím

Diskuze

Diskuze COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019

Příbalový leták

Příbalový leták COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019

Příbalovou informaci k produktu COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019 zobrazíte nebo stáhnete zde: COLDREX Horký nápoj citron med prášek pro perorální roztok 10 sáčků expirace do 31.7.2019.pdf

Zkušenosti uživatelů

80 % 19/05/2014

jsem spokojen

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám