Vitiligo

Péče o tělo

Vitiligo je získané kožní onemocnění. Projevuje se výskytem bílých ostře ohraničených skvrn na kůži. Může se projevit i jako ložisko výrazně světlejších vlasů, vousů, obočí nebo řas.

Vitiligo

Jak vitiligo vzniká?

Vitiligo (nebo také depigmentace) vzniká následkem zániku kožních buněk (melanocytů). Tyto buňky produkují kožní pigment (melanin), který dává naší kůži určitý tón barvy. V případě, že tyto buňky zaniknou, vznikají kdekoliv na kůži ohraničená ložiska bílé barvy. Může se jednat o více malých světlých skvrn nebo může být postižena větší oblast, která je zcela depigmentována. Zatím není zcela jasné, proč melanocyty přestávají v určitých oblastech kůže melanin tvořit. Příčinou mohou být:

  • autoimunitní reakce, kdy imunitní systém vytváří protilátky proti vlastním pigmentovým buňkám. Bílé krvinky a protilátky napadají melanocyty, zničí je a tím vzniká depigmentace. Vitiligo často provází i další autoimunitní onemocnění ( např. lupenka, revmatoidní artritida, nemoci štítné žlázy,..)
  • jiná teorie uvádí jako příčinu vzniku hromadění škodlivých metabolických látek, které jsou za normálních okolností z buňky odstraněny. U vitiliga tato schopnost buňky mizí.
  • svou roli může hrát i dědičnost, infekce, prudké opálení, stres či trauma

Vitiligo se vyskytuje u 1-2 % populace všech ras. Muži i ženy jsou touto nemocí postihováni stejnou měrou. Objevuje se mezi 10. až 40. rokem života, nejčastěji se však objevuje kolem 20. roku. 

Jaké jsou příznaky?

Prvním příznakem je bílá skvrnka na kůži, která se postupně rozšiřuje. Někdy se skvrny mohou propojit tak, že zasahují velkou část těla. Nejčastěji se objevují na obličeji (kolem očí a úst), rukou, nohou, tříslech, břichu, genitáliích či v podpaží.

Lokalizované vitiligo se objevuje pouze na malých ploškách kůže. Generalizované především na obličeji a končetinách. Univerzální postihuje téměř celé tělo. Depigmentováno může být více jak 80 % těla. Obvykle se skvrny nacházejí na místech, která jsou více vystavována slunečnímu záření, ale mohou se objevit i ve vlasové části.  Vlasy vyrůstající z postiženého místa jsou světlé nebo bílé. Tyto změny se mohou projevit i ve vousech, obočí a na řasách.

Vitiligo nebolí, nesvědí ani nevyvolává jiné nepříjemné pocity. Není nakažlivé. Je problémem spíše estetickým a kvůli neustálému tlaku okolí se mohou objevit i problémy psychické.

Jak se prokáže a kdy jít k lékaři?

Pokud jste zaznamenali na pokožce světlejší skvrnky, je vhodné navštívit kožního lékaře.

Časná stadia vitiliga, kdy ještě nedošlo k viditelnému zbělení či zesvětlení kůže, lze diagnostikovat tzv. Woodovou lampou. Lampa vyzařuje ultrafialové paprsky, které ukáží poruchu pigmentace. Podle jejich barvy, lze vitiligo odlišit od jiných kožních onemocnění. K diagnostice se používá i histopatologie (vyšetření vzorku kůže).

Léčba vitiliga

Cílem léčby vitiliga je dosažení repigmentace. Nejen z hlediska estetického, ale i ochranného. Místo postižené vitiligem není přirozeně chráněno před působením slunečního záření. V současné době nelze vitiligo uspokojivě léčit. Léčba zahrnuje způsoby konzervativní a chirurgické. Výběr závisí na lokalizaci, rozsahu a době trvání onemocnění, na věku pacienta, fototypu kůže a předcházející léčbě.

Za nejúspěšnější je považována léčba mastmi s kortikoidními či imunomodulačními účinky (tacrolimus, pimecrolimus). V případě postižení více než 20 % těla se přistupuje i k celkové léčbě kortikoidy, případně imunomodulátory (cyklosporiny). 

K léčbě se používá i fototerapie. Ta využívá ultrafialové světlo vlnové délky 304-314 nm. Fototerapie se aplikuje pouze na projev onemocnění 1-2x týdně několik měsíců či let.

Pokud je postiženo více než 20 % kůže, používají se celotělové zářiče. Ty vyzařují světlo o vlnové délce 320-400nm. Obvykle se léčba světlem kombinuje s léky zcitlivujícími kůži k záření (psoralen). Onemocnění, které se dále nešíří lze léčit chirurgicky, repigmentací a následnou fototerapíí. Repigmentací se přenesou zdravé kožní buňky na postižená místa. Pokud je onemocnění příliš rozsáhlé, může se přistoupit k depigmentaci. Odstraní se zbývající pigment a sjednotí se barva kůže. K celkové léčbě je možné použít i vitamínové preparáty s obsahem betakarotenu a vitamínu C.

Jak si mohu pomoci sám a „prevence“

Léčba vitiliga patří vždy do rukou zkušeného dermatologa.

Jelikož se jedná o autoimunitní onemocnění, nelze ho sice zcela vyloučit preventivními opatřeními, ale alespoň o něco snížit pravděpodobnost vzniku.

Základem je pečovat o sebe po všech stránkách. Posilovat imunitu, dodržovat zdravý životní styl, nosit pohodlné oblečení (nejlépe z přírodních materiálů), nevystavovat se dlouhodobě slunečním paprskům, používat ochranné opalovací prostředky. Jedním z rizikových faktorů vitiliga je porušení kůže. Takže je dobré se vyhnout zákrokům na kůži (tetování, permanentní makeup, piercing).

Doplňkem k léčbě mohou být kosmetické přípravky (opalovací prostředky s ochranným faktorem SPF 30 a vyšším), možností jak zakrýt vitiligo jsou samoopalovací prostředky či kosmetický makeup. Velký význam má i psychoterapie, neboť vitiligo významně zhoršuje kvalitu života. Mnozí pacienti jsou vystaveni trvalému tlaku okolí a mohou mít deprese.

Pacienti léčení fototerapií by měli být pravidelně 2x ročně vyšetření pro zvýšené riziko kožních nádorů.

K léčbě je možné přidat i Vitix gel. Jedná se o přípravek s obsahem superoxiddismutázy a katalázy, které navozují fyziologické podmínky uvnitř buněk postižených vitiligem. Komplex se podílí na eliminaci volných radikálů. Lze ho použít i jako prevenci k rozvoji progresivní fáze onemocnění.

Užívání vitamínů (vitamíny C, D, E, betakaroten) a minerálů (selen, zinek) je víceméně jen podpůrné. 

Zajímavost na závěr

Asi nejznámějším „nositelem“ vitiliga byl Michael Jackson. Kvůli rozsáhlému postižení na více jak 50 % těla a tlaku okolí, podstoupil celkovou depigmentaci těla.

 

OK
Zpracovávám