Proč beta glukan

Imunita Zdraví z přírody Detoxikace

Beta glukan je unikátní přírodní komplexní polysacharid, schopný podporovat obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám.

Proč beta glukan

V našich tělech probíhá neustálá bitva, ve které obranný systém pod vedením makrofágů a dalších buněk svádí neustálé boje s všudypřítomnými bakteriemi. Pokud máme z jakéhokoliv důvodu oslabený imunitní systém je jasné, že naše tělo začne svůj boj prohrávat. Optimálně fungující imunitní systém snadno rozezná cizorodou látku, ať už je to bakterie nebo nějaký parazit, a zničí ji. Makrofágy, které jsou přítomné ve všech orgánech našeho těla, přitom fungují jako generálové vojska a posílají bílé krvinky do bitvy. Pracují tak trochu jako známý Pac Man v oblíbené videohře našeho mládí. Ale všechno nezvládnou a dlouhodobé infekce nebo opakované nemoci je vyčerpají stejně, jako je vyčerpaný celý organizmus. Navíc v dnešní době, kdy je stále častější rezistence bakterií k antibiotikům, je riziko jejich vyčerpání stále větší a větší. Je proto jasné, že makrofágům tvořícím tu nejdůležitější obrannou linii, musíme nějak pomoci. A právě tady se ideálně uplatní beta glukan.

Beta glukan je unikátní přírodní komplexní polysacharid, schopný podporovat obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám. I když jsou biologické účinky glukanu známé již delší dobu, vědci se na něj soustředili až od poloviny minulého století. Ale stálo to za to. Více než padesát let výzkumu a tisíce studií prováděných mimo jiné na universitách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky prokázaly, že denní konzumace beta glukanu optimálně stimuluje makrofágy a výsledkem je obranný systém vyladěný na nejvyšší výkon. V literatuře často najdeme protichůdná tvrzení o tom, který typ beta glukanů je nejlepší. Obecně platí, že západní civilizace díky své tradici pečení chleba a vaření piva má historicky přebytek kvasnic a proto se zde glukan izoluje z pekařských kvasinek Sacharomyces cerevisie (také nazývané pivovarské kvasinky). Na druhé straně Dálný východ má dlouhou tradici sbírání nejrůznějších hub, které jsou po tisícetiletí považovány za součást lidového léčitelství. Proto nepřekvapí, že Čína a Japonsko izolují glukany především z hub.

Imunomodulační účinky glukanů byly otestovány na široké paletě laboratorních i ostatních zvířat, jen tak namátkou můžeme jmenovat ryby, krevety, kuřata, myši, králíky, krysy, morčata, ovce, prasata, krávy a koně. Imunostimulační účinky glukanů jsou tedy jedním z nejobecnějších biologických účinků v celé živočišné říši a dosud nebyl nalezen biologický druh, u kterého by glukan nefungoval, což dále podtrhuje všeobecně prospěšné funkce beta glukanů, neboť tyto biologické aktivity jsou obecným biologickým obranným jevem. Žádný dosud testovaný biologický druh navíc neprojevil po aplikaci glukanu nějaké dlouhodobé škodlivé reakce.

Beta glukan má ale i další účinky. Dnes již prakticky není možné se úplně vyhnout mírnému ozáření, ať se jedná o časté cestování letadly, odraz obrazovek počítače, mobilní telefon u ucha nebo o rentgenové paprsky u lékaře. Beta glukan aktivuje makrofágy k odstraňování buněk poškozených radiací a funguje jako antioxidační látka. Řada studií prováděných v celém světě, od Spojených států přes Rusko až po Českou republiku, opakovaně prokázala, že použití glukanu ať profylakticky nebo po ozáření má za následek výraznou podporu krvetvorby. Počet buněk se k normálu vrátí nejdříve v kostní dřeni a posléze se normální počet imunitních buněk objeví i v ostatních lymfoidních orgánech jako je slezina či brzlík.

Mezi další prokázané efekty beta glukanu patří role při snižování hladiny cholesterolu v krvi a udržování optimální hladiny cukru v krvi. Nejvíce zájmu je ale v poslední době vynaloženo na klinické studie u lidí. Velká série klinických zkoušek prokázala hojivé účinky glukanu u pacientů v pooperačních stavech, kde podávání glukanu výrazně snižovalo riziko úmrtí na sepsi. Tyto studie dále nalezly optimální dávky a prokázaly bezpečnost dlouhodobého podávání glukanu u pacientů po těžkých operacích hrudní a břišní dutiny. Zatímco nebyly nalezeny žádné negativní interakce s podávanými léčivy, pacienti léčení glukanem měli výrazně méně infekcí. Studie z Japonska a Číny dále prokázaly při současném nasazení glukanu a chemoterapie výrazné prodloužení délky přežívání u pacientů s nádory. Další studie z posledních tří let probíhající ve dvou amerických univerzitních centrech a na Filipínách se soustředily na vliv beta glukanu při podpoře specifických protilátek zaměřených na nádorové buňky. Předběžné studie ukázaly, že přidání glukanu zvyšuje aktivitu těchto protilátek až trojnásobně.

Důvodů k tomu, abychom začali brát Beta glukan je tedy více než dost.

OK
Zpracovávám