Podle čeho zvolit účinné probiotikum?

Trávení Imunita Zdraví z přírody

Probiotika mají velký význam pro zdraví dospělých a dětí. Vzhledem k širokému spektru pozitivních zdravotních účinků se realizují další a další výzkumy a publikují nové studie.

Podle čeho zvolit účinné probiotikum?

Probiotika mají velký význam pro zdraví dospělých a dětí. Vzhledem k širokému spektru pozitivních zdravotních účinků se realizují další a další výzkumy a publikují nové studie. Jedním z důležitých trendů vedle zkoumání uplatnění probiotik v medicíně je i definování toho, co vlastně mají kvalitní a účinné probiotické přípravky obsahovat. Například v České republice se prodává něco kolem 40 značek! Spotřebitelé se v nabídce špatně orientují. A přitom jsou mezi složením jednotlivých výrobků propastné rozdíly.

Co by tedy měl probiotický preparát splňovat, aby se projevil jeho pozitivní účinek na zdraví?

V první řadě musí být v přípravku dostatečné množství vitálních probiotických bakterií. Do nedávna se o efektivním množství příliš nemluvilo. Na základě nejnovějších poznatků však lze už dnes říci, že optimální doporučená denní dávka je 10- 20 miliard bakterií pro dospělého a 5-10 miliard pro dítě (zdůrazňujeme: jedná se o miliardy, ne miliony!). Efektivní množství potvrzují v poslední studii na téma probiotických účinků pracovníci z lékařské univerzity Alberta Einsteina, NY, USA, která byla publikována v prosinci 2008. Ve svých pracích o tom mluví rovněž čeští odborníci (například MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. odd. dětské gastroenterologie, Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Jiří Slíva, Ústav farmakologie, 2.a 3. LF UK, publikace v časopisu PharmiNews).

Další zásadní vlastností je životaschopnost probiotické bakterie. Na jejich vitalitu působí několik externích vlivů: teplota, vlhkost, světlo a vzduch. Někteří výrobci úbytek deklarují na obalech, někteří ne. Další výrobci již využívají nejmodernějších technologií pro to, aby životnost bakterií ochránili. Důležité je, aby pacient měl v okamžiku užití probiotického přípravku informaci, kolik vlastně daný preparát obsahuje živých bakterií (a zda optimálně opravdu obsahuje 10-20 miliard živých bakterií). Nelze neopominout faktor vlhkosti, který vzbuzuje otázku, jak mohou probiotické bakterie přežít v sirupech a kapkách, které jsou velmi využívané v pediatrii?

Prebiotikum

Již docela známým pojmem vedle probiotik jsou také prebiotika, důležitá pro růst a množení probiotických bakterií ve střevě. Jen několik výrobků na českém trhu prebiotickou složku obsahuje.

Spotřebitele by si proto měli při koupi probiotika položit hned několik otázek: splňuje vybraný přípravek hranici doporučené denní dávky? Jsou probiotické bakterie v přípravku nějak chráněny? Jakou mám záruku, že v přípravku není poloviční množství bakterií? Obsahuje přípravek i prebiotickou složku?

Důležité vlastnosti

Je pak řada vlastností, kterou by měly probiotické bakterie v přípravku mít, ale ty spotřebitel na obalu nenajde. Důležitá je odolnost probiotických kmenů vůči žaludeční kyselině a žluči, aby se dostaly v dostatečném množství do dolních částí trávicího ústrojí. Schopnost přilnout na střevní buňky. Měly by působit proti zdraví škodlivým bakteriím, ať už produkcí vlastních antimikrobiálních látek nebo tím, že jim nedají prostor k dalšímu množení. Podstatná je synergie probiotických kmenů, které se v přípravcích kombinují. Módou je kombinovat v přípravcích čím dál více kmenů – v tomto případě se dá říci,že „méně je lépe“. Výrobce by měl být schopen prokázat bezpečnost kombinace zvolených kmenů. A důležitá je také prokazatelnost rezistence vůči různým druhům antibiotik.Tyto informace však spotřebitel na krabičce nenajde a proto je na lékárnici, aby se zajímala o dokumentaci k jednotlivým přípravkům, kde jsou jednotlivé vlastnosti přípravků ověřeny a tuto dokumentaci od výrobců probiotických preparátů požadovala.

Lze obecně říci, že výrobci, kteří chápou význam optimálního množství probiotických bakterií a nutnost ochrany životnosti bakterií ve svém přípravku, dále pak většinou splňují i ostatní podmínky toho, co by mělo kvalitní probiotikum obsahovat.

OK
Zpracovávám