BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast

Kód výrobku: 23880

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast

Braunovidon mast se používá při popáleninách a opařeninách, a u poranění, která jsou kontaminována bakteriemi nebo plísněmi a též při recidivujících infekcích (superinfekcích). Dále je mast indikována při proleženinách kůže doprovázených infekcí, která způsobuje vředovité změny (dekubity), při infekčních povrchových vadách kůže s nedostatečnou hojivou schopností a u zánětlivě nebo vředovitě změněné kůže při hnisavých vyrážkách.

Příbalová informace – Rp.

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci. Poskytne Vám přehlednou informaci o Vašem léku. Pokud budete mít další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

BRAUNOVIDON MAST

Mast

(Povidonum iodinatum)

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

B.Braun Melsungen AG Poštovní adresa:

Carl - Braun Str. 1 34209 Melsungen, Německo

342 12 Melsungen, Německo

SLOŽENÍ

100 g masti obsahuje:

Léčivá látka:

10 g Povidonum iodinatum s obsahem 10 % využitelného jódu.

Pomocné látky :

makrogol 400, makrogol 4 000, čištěná voda, hydrogenuhličitan sodný.

LÉKOVÁ FORMA

Mast.

FARMAKO-TERAPEUTICKÁ SKUPINA

Mast obsahující jodovaný povidon k antimikrobiální léčbě kůže a ran.

INDIKACE

Antiseptikum k opakovanému použití po omezenou dobu na poškozenou kůži např. dekubity (proleženiny), bércový vřed (vředy na dolní končetině), povrch ran a popálenin, infikované dermatózy (onemocnění kůže) nebo jejich superinfekce.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte Braunovidon mast:

  při onemocněních štítné žlázy

  jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na jód nebo ostatní složky

  v případě syndromu herpetiformní dermatitídy (vzácné kožní onemocnění s pálením, svěděním a různými kožními příznaky s výskytem na pažích, dolních končetinách, ramenou a hýždích)

  před a po léčbě radioaktivním jódem

  u novorozenců a kojenců do 6 měsíců věku.

Co je nutné zvážit v případě těhotenství a při kojení

Do 9. týdne těhotenství může být Braunovidon mast použita na základě rozhodnutí lékaře, a to pouze ze závažných důvodů. Po devátém týdnu a během období kojení se Braunovidon mast nesmí používat, protože jód, včetně jódu z jodovaného povidonu překračuje placentární bariéru a přechází do mateřského mléka.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Která upozornění jsou důležitá?

Jodovaný povidon se nesmí používat současně ani následně se sloučeninami rtuti, protože hrozí nebezpečí popálenin způsobených jodidem rtuťnatým.

Co dalšího je důležité?

Svým oxidačním (okysličujícím) účinkem jodovaný povidon může při určitých laboratorních vyšetřeních vést k falešně pozitivním výsledkům (např. při stanovování glukosy nebo hemoglobinu pomocí o-toluidinu nebo guajakové pryskyřice).

Jodovaný povidon může snížit vychytávání jódu štítnou žlázou. To může narušovat testování štítné žlázy (scintigrafii, určení množství vázaného jódu na bílkoviny, diagnostiku pomocí radiaktivního jódu). A z toho důvodu činí léčbu radioaktivním jódem nemožnou. Nová scintigrafie by neměla být prováděna po léčbě jodovaným povidonem po dobu 1-2 týdnů.

Skvrny na oblečení mohou být odstraněny pomocí mýdla a vody. Těžkoodstranitelné skvrny lze odstranit snadno pomocí tekutého čpavku nebo roztoku thiosíranu.

Interakce

Které jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Braunovidon mast?

Jód reaguje se sloučeninami rtuti přičemž vzniká Hg2I2, silná lokální žíravina.

Jodovaný povidon by neměl být současně používán a kombinován s taurolidinem a peroxidem vodíku.

Komplex jodovaného povidonu je účinný při hodnotách pH 2 a pH 7. Očekává se, že komplex bude reagovat s bílkovinami a určitými jinými organickými sloučeninami, což sníží jeho účinnost.

Jak Braunovidon mast ovlivňuje účinek jiných léčivých přípravků?

Jodovaný povidon se nesmí užívat současně při léčení ran pomocí enzymů, protože enzymové složky jsou inaktivovány.

Dávkování a způsob podání

Pokud lékař neurčí jinak, držte se tohoto návodu, abyste dosáhli zamýšleného účinku.

Jak se přípravek Braunovidon mast používá?

Mast se nanáší několikrát denně na povrch oblasti, která má být léčena.

Aby bylo zajištěno optimální antimikrobiální působení nanáší se mast na silně zanícená místa nebo

mokvající rány na začátku léčby každé 4 – 6 hodin.

Při místní, antiseptické léčbě se mastí pokryjí celé postižené oblasti. Délka používání závisí na

trvání indikace.

Mast může být ponechána na ráně delší dobu a znovu nanesena nejpozději ve chvíli, kdy vymizí

její barva.

Poznámka

Hnědá barva masti patří mezi její charakteristické vlastnosti. Ukazuje to na přítomnost využitelného

jódu a tudíž na její účinnost. Když hnědá barva slábne, měla by být mast znovu nanesena. Je

nezbytné překrýt celou postiženou oblast, protože Braunovidon mast působí antisepticky jen

v místě nanesení.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jaké nežádoucí účinky se mohou během použití přípravku Braunovidon mast objevit?

Déletrvající léčba může ovlivnit proces hojení rány a může se objevit přechodná bolest, pálení nebo horkost.

V ojedinělých případech byla popsána kontaktní alergická reakce pozdního typu. Byly popsány ojedinělé případy poruchy acidobazické rovnováhy (poruchy elektrolytů, osmolarity séra a metabolické acidózy) jako důsledek rozsáhlého použití jodovaného povidonu např. při léčbě velikých popáleninových ploch. Ojediněle to může vyústit v selhání ledvin.

Používá-li se Braunovidon mast opakovaně nebo na rozsáhlé plochy, obzvláště na kůži poškozenou, je nutné u pacientů s onemocněním štítné žlázy pravidelně kontrolovat její funkci.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte Braunovidon mast po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ

Tuby po : 20 g, 20 x 20 g, 100 g, 10 x 100 g, 250 g a 4 x 250 g

Kelímek : 250 g , 6 x 250 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE

5.8.2009

<p>
  3/3</p>

Informace o produktu

Výrobce: B. Braun Medical
Kód výrobku: 23880
Kód EAN: 7612449089107
Kód SÚKL: 16319
ATC skupina: Jodovaný povidon
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: B. Braun Medical

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

Příbalový leták BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast

Příbalovou informaci k produktu BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast zobrazíte nebo stáhnete zde: BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast.doc

Recenze

Recenze BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast

Diskuze

Diskuze BRAUNOVIDON MAST 1X20GM Mast

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám