ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 43210

95 % 4 recenze

Léčí příznaky alergické rýmy jako svědění, kýchání a vodnatý výtok z nosu. Lze užívat dlouhodobě. Vhodný od 6 let.

Více informací

154
Ušetříte: 19 % (35 Kč)
Běžná cena: 189 Kč

Skladem

Zboží odešleme 17. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 18. 1. 2019.

Zboží odešleme 17. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 18. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji

Léčí příznaky alergické rýmy jako svědění, kýchání a vodnatý výtok z nosu. Lze užívat dlouhodobě. Vhodný od 6 let.


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
ALLERGODIL
(Azelastini hydrochloridum)
Nosní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Allergodil musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Allergodil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergodil používat
3. Jak se Allergodil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Allergodil uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ALLERGODIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Allergodil je lék na alergii. Obsahuje léčivou látku azelastin-hydrochlorid.
Přípravek se používá k symptomatické léčbě nosních příznaků sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční alergické rýmy.
Mezi příznaky sezónní alergické rýmy patří kýchání, štípání nebo svědění v nose, vodnatá rýma a ucpaný nos. U sezónní alergické rýmy jsou časté i oční příznaky, jako je překrvení spojivek, světloplachost, slzení, svědění očí a otoky víček. Celkové příznaky se objevují na vrcholu pylové sezóny a jsou provázeny zvýšenou unavitelností, snížením výkonnosti tělesné i duševní a zhoršením spánku.
Příznaky celoroční alergické rýmy se vyskytují nezávisle na sezóně, v průběhu celého roku. Příčinou mohou být roztoči v domácím prachu, jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s některými činnostmi (pekaři, zemědělci, ošetřovatelé zvířat, chemici, lakýrníci, malíři apod.). Mezi příznaky patří otok nosní sliznice, který vede k ucpání průduchů, kýchání (salvy kýchání 10x-30x v jednom sledu), čirý vodnatý výtok. Příznaky nejsou většinou tak náhlé a prudké jako u rýmy pylové, ale mohou velmi nepříjemně stěžovat pacientovi život.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALLERGODIL používat
Nepoužívejte Allergodil
jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku azelastin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv složku přípravku,
jestliže jste v prvních třech měsících těhotenství,
jestliže kojíte,
jestliže jste mladší než 6 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Není však známo, že by Allergodil reagoval s nějakým jiným lékem.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Allergodil neužívejte v prvních třech měsících těhotenství a při kojení. O užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství se poraďte s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech se při užívání přípravku Allergodil může projevit závrať, únava nebo slabost. V těchto případech může být ovlivněna schopnost řídit a obsluhovat stroje. Zvláštní pozornost musí být věnována skutečnosti, že alkohol může tyto příznaky zvýraznit.
3. JAK SE ALLERGODIL POUŽÍVÁ
Vždy užívejte Allergodil přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je 1 vstřik do každé nosní dírky 2x denně uvolněná jedním stlačením rozprašovače.
Způsob použití
Při aplikaci je třeba hlavu držet ve vzpřímené poloze (nezaklánět) - viz obrázek.
Přípravek je určen výhradně k aplikaci do nosu a nesmí být aplikován do očí.
Návod k použití Allergodilu nosní spray:
1. Sejměte ochranný kryt
2. Pouze při prvním použití je třeba několikrát stlačit čerpací rozprašovač, dokud nezačne vystřikovat stejnoměrné množství mlhy
3. Do každé nosní dírky vstříkněte po jedné dávce uvolněné jedním stisknutím čerpacího rozprašovače. Hlavu přitom nezaklánějte, ale držte ve vzpřímené poloze !
4. Znovu nasaďte ochranný kryt.
Délka léčby:
Allergodil nosní spray se používá, dokud obtíže neodezní. Bez porady s lékařem nemá být nepřerušovaná léčba delší než 6 týdnů. Pokud jste přípravek užívali po dobu až 6 týdnů a po jeho vysazení se u Vás znovu objevily příznaky onemocnění, poraďte se o další léčbě s lékařem.
Dlouhodobá nepřetržitá léčba až po dobu 6 měsíců je možná pouze na doporučení lékaře, pokud bez léčby trpíte neustupujícími příznaky alergické rýmy.

Jestliže jste použila více přípravku Allergodil, než jste měl/a
V případě nechtěného spolknutí velkého množství přípravku (např. když dítě pozře celý obsah lahvičky) se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a užít Allergodil
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, není nutné nic dělat. Další dávky užívejte v obvyklém čase. V případě potřeby můžete užít Allergodil mezi dvěma obvyklými dávkami.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů):
Při nesprávném způsobu použití (zakloněná hlava - viz dávkování a způsob použití) se může projevit hořká chuť léčiva a případně způsobit nevolnost.
Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):
Při vstřikování se může objevit podráždění zanícené nosní sliznice, kýchání a krvácení z nosu.
Vzácné (u méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů)
Nevolnost.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů):
Přecitlivělost, závratě, únava nebo slabost (které mohou být způsobeny vlastním onemocněním), vyrážka, svědění a kopřivka.
Výše zmíněné nežádoucí účinky jsou přechodné a není potřeba přijímat žádna opatření. Pokud máte po použití Allergodilu hořký pocit v ústech, můžete se napít nealkoholického nápoje (třeba džusu nebo mléka) k potlačení hořkosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK allergodil UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek uchovávejte při teplotě nad 80C. Pokud omylem uskladníte Allergodil při teplotě nižší než 80C, objeví se v přípravku krystaly, které budou viditelné proti světlu. V tomto případě Allergodil nepoužívejte. Nicméně když následně uskladníte přípravek po několik hodin v pokojové teplotě, tyto krystaly zmizí a přípravek můžete dále používat.
Po otevření můžete lahvičku Allergodilu používat nejdéle půl roku.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Allergodil obsahuje
Léčivá látka: Azelastini hydrochloridum 0,14 mg v 1 jednorázově uvolněné dávce (0,14 ml)
Pomocné látky: hydroxypropylmethylcelulosa, kyselina citronová, dihydrát dinatrium edetátu, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, čištěná voda.
Jak přípravek Allergodil vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvička s 10 ml roztoku s čerpacím rozprašovačem.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo
Výrobce
MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17.9.2008.

Informace o produktu

Výrobce: MEDA PHARMA GMBH, VÍDEŇ
Značka: MEDA PHARMA
Kód výrobku: 43210
Kód EAN: 4019338600598
Kód SÚKL: 87130
Držitel rozhodnutí: MEDA PHARMA GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá k symptomatické léčbě sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční alergické rýmy.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji zobrazíte nebo stáhnete zde: ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji.

Recenze (4)

Recenze produktu ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Kupovala jsem pro syna na alergii, je moc spokojený. Nabídli mu roztok v lékárně, tak ho používá delší dobu, ale tady je za daleko přijatelnější cenu.

80 %

100 %

100 %

účinný na alegickou rýmu, hlavně na otoky sliznice nosu, nenávykový,

účinný na alegickou rýmu, hlavně na otoky sliznice nosu, nenávykový

Diskuze

Diskuze k produktu ALLERGODIL 1X10ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 17/03/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám