ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 31570

Tablety rychlého nasazení proti chřipce a bolesti. 

Více informací

Běžná cena: 35 Kč
31
Ušetříte: 11 % (4 Kč)

Skladem

Odesíláme v pondělí 25. 3., u vás v úterý 26. 3.

Odesíláme v pondělí 25. 3., u vás v úterý 26. 3.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (110)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg

Tablety rychlého nasazení proti chřipce a bolesti. 

Tablety ACYLPYRIN 10 x 500 mg:

  • účinně snižují horečku při chřipkovém onemocnění
  • rychle uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů a svalů

Video k tomuto produktu ke shlédnutí ZDE.


Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACYLPYRIN musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti), musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Acylpyrin tablety
Acidum acetylsalicylicum)

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je ACYLPYRIN a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN užívat
3.Jak se ACYLPYRIN užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5Jak ACYLPYRIN uchovávat
6.Další informace


1.CO JE ACYLPYRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky.
ACYLPYRIN lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až střední bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem.
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a mladiství od 16 let.
Děti a mladiství do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení lékařem.


2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN UŽÍVAT

Neužívejte ACYLPYRIN
-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na některou
pomocnou látku obsaženou v přípravku
-při chorobné krvácivosti
-při vředové chorobě žaludku a střev
-před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
-při průduškovém astmatu
-v posledních třech měsících těhotenství.
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Zvláštní opatrnosti při použití ACYLPYRINU je zapotřebí
pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
pokud máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní polypy
pokud trpíte chronickými nebo opakujícími se žaludečními nebo dvanáctníkovými obtížemi
pokud se u vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika
při poškození ledvin
při poškození jater

U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled do prázdna, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN užívá současně s některými jinými léky podávanými při léčbě:
nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
dny ( probenecid)
nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , při současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Užívání ACYLPYRINU s jídlem a pitím
Tablety užijte celé nebo rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm a zapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
ACYLPYRIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACYLPYRIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.


3.JAK SE ACYLPYRIN UŽÍVÁ

Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a mladistvých je 1-2 tablety každých 4-8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání ACYLPYRINU se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a mladistvým do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.
Děti a mladiství do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro děti nad 12 let 1 tableta 3-krát denně.

Jestliže jste užil(a) více ACYLPYRINU, než jste měl(a)nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.


4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se objevit poruchy zažívacího ústrojí (žaludeční nevolnost, zvracení, krvácení). Při dlouhodobém užívání je nebezpečí zvýšené krvácivost, poruchy tvorby krve, poškození funkce jater a ledvin. U přecitlivělých osob může vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat, kožní vyrážky). U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova syndromu (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5.JAK ACYLPYRIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACYLPYRIN obsahuje
Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 500 mg v 1 tabletě
Pomocnou látkou je bramborový škrob, mastek.

Jak ACYLPYRIN vypadá a co obsahuje toto balení
ACYLPYRIN jsou bíle až slabě našedlé tablety s půlící rýhou na jedné straně, na druhé straně vyražen název ACYLPYRIN
Balení obsahuje 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.2.2010

INFORMACE O VÝROBCI
Společnost Herbacos Recordati s.r.o. působí na českém a slovenském trhu s léčivy již řadu let. Původní společnost HERBACOS s.r.o vznikla v roce 1991 jako firma zabývající se výrobou tradiční bylinné kosmetiky. Během krátké doby se společnosti podařilo vybudovat si pozici jednoho z největších českých výrobců léků a potravinových doplňků, v jehož portfoliu se nachází známé a úspěšné produkty jako Acylpyrin, Valetol, Veral nebo Lipovitan.

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: ACYLPYRIN
Produktová řada: ACYLPYRIN tablety
Kód výrobku: 31570
Kód EAN: 8594002959722
Kód SÚKL: 00011
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá při horečce a bolesti hlavně při akutních chřipkových onemocněních. Dále při bolestech hlavy, při bolestech kloubů a svalů hlavně revmatického původu, při bolestech zubů, nervů a páteře. Přípravek mohou užívat dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (110)

Recenze ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg

Recenze od 110 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

NIC

60 %

objednáno poprvé a doposud ještě nevyzkoušeno.

100 %

doporučuji

100 %

Ještě jsem tento produkt nepoužila.

100 %

je český a výborný
100 %

Doporučuji

100 %

Doporučuji

100 %

Spokojenost

Dobrý
100 %

Spolehlivý lék, zbytečně balený jen po 10 ks. Uvítala bych dvojnásobné balení do 1 krabičky.

100 %

OK

Diskuze

Diskuze ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg

Příbalový leták

Příbalový leták ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg

Příbalovou informaci k produktu ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg zobrazíte nebo stáhnete zde: ACYLPYRIN tablety 10 x 500 mg.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

SUKL

OK
Zpracovávám